Đề tài Ngành Da - Giầy Việt Nam trong tiến trỡnh đổi mới

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: THỊ TRƯỜNG DA - GIẦY THẾ GIỚI VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DA - GIẦY VIỆT NAM

1.1 Tình hình thị trường, đặc điểm và xu hướng phát triển của ngành Da - Giầy thế giới

1.1.1 Khái lược về thị trường Da giầy thế giới.

1.1.2 Đặc điểm ngành Da giầy thế giới

1.1.3 Xu hướng phát triển của ngành Da giầy thế giới.

1.2 Tiềm năng phát triển của ngành Da - Giầy việt nam

1.2.1 Vị trí của ngành Da – Giầy trong nền kinh tế Việt nam.

1.2.2 Những lợi thế và bất lợi của ngành Da - Giầy Việt nam.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DA - GIẦY VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

2.1 Động thái phát triển ngành Da - Giầy trong những năm qua

2.1.1 Các nguồn lực ngành Da - Giầy Việt nam.

2.1.2 Cơ cấu ngành Da - Giầy Việt nam.

2.1.3 Tổ chức quản lý ngành Da - Giầy Việt nam.

2.1.4 Thị trường và khả năng cạnh tranh của ngành Da - Giầy Việt nam.

2.2 Đánh giá chung về thực trạng ngành Da - Giầy Việt Nam

CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGÀNH DA - GIẦY VIỆT

3.1 Bối cảnh mới - Những thách thức và cơ hội phát triển đối với ngành

3.1.1 Tình hình trong nước.

3.1.2 Tình hình quốc tế.

3.2 Những định hướng chủ yếu phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam

3.2.1 Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hình thức gia công sang xuất khẩu trực tiếp.

3.2.2 Kết hợp sức mạnh của Doanh nghiệp với sự hỗ trợ của Nhà nước.

3.3 Các giải pháp nhằm phát triển ngành Da - Giầy Việt nam trong những năm tới.

3.3.1 Đào tạo nguồn nhân lực

3.3.2 Đầu tư phát triển sản xuất nguyên phụ liệu trong nước

3.3.3 Đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đổi mới thiết bị

3.3.4 Đổi mới tổ chức quản lý

3.3.5 Củng cố và mở rộng thị trường

3.3.6 Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY