Đề tài Ngân sách Nhà nước trong hệ thống tài chính trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế ở nước ta

Phần I : Phần mở đầu. 1

Phần II : Phần nội dung. 2

A. Bản chất và vai trò của NSNN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam. 2

I. Bản chất của NSNN 2

1. NSNN với tư cách là một phạm trù kinh tế. 2

2. NSNN với tư cách là một bộ phận trong hệ thống tài chính quốc gia 4

II. Vai trò của NSNN 5

1. Vai trò điều tiết trong lĩnh vực kinh tế nhằm kích thích sự tăng trưởng kinh tế 6

2. Vai trò điều tiết trong lĩnh vực xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội 7

3. Vai trò điều tiết trong lĩnh vực thị trường góp phần ổn định thị trường giá cả, chống lạm phát 8

III. NSNN - công cụ tài chính vĩ mô của Nhà nước trong quản lý và điều tiết kinh tế 8

1. Chính sách tài khoá lý thuyết 8

2. Một số vấn đề lý luận về NSNN 9

B. NSNN trong quá trình chuyển đổi kinh tế ở nước ta 11

I. Những vấn đề chung về NSNN 11

1. Thu NSNN 12

2. Chi tiêu NSNN 14

3. Tổ chức hệ thống và phân cấp NSNN 15

II. Thực trạng thu chi Ngân sách Nhà nước ta trong những năm gần đây 15

1. Những thành tựu đạt đựoc của hoạt động thu chi NSNN trong năm 2003 15

2. Những hạn chế và những thách thức 19

3. Phương hướng và giải pháp cơ bản nằhm đổi mới công tác tài chính, nâng cao hiệu

thu, chi NSNN. 21

Kết luận 24

Tài liệu tham khảo. 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY