Đề tài Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ ở Việt Nam

MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

Chương I: Tổng quan về Ngân hàng Trung ương

và chính sách tiền tệ 1

1. Ngân hàng Trung ương 1

1.1. Khái niệm Ngân hàng Trung ương 1

1.2. Chức năng của Ngân hàng Trung ương 1

2. Chính sách tiền tệ 3

2.1. Khái niệm và cơ chế thực hiện chính sách tiền tệ 3

2.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 4

2.3. Công cụ của chính sách tiền tệ 6

2.4. Vị trí của chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 9

Chương 2: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam 11

1. Chính sách tiền tệ và việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ những năm qua ở Việt Nam 11

1.1. Công cụ nghiệp vụ thị trường mở 11

1.2. Công cụ lãi suất cho vay triết khấu 12

1.3. Công cụ dự trữ bắt buộc 13

1.4. Công cụ hạn mức tín dụng 13

1.5. Công cụ lãi suất 14

2. Vai trò của chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô

ở Việt Nam 16

2.1. Chính sách tiền tệ với kiểm soát lạm phát 16

2.2. Chính sách tiền tệ với tăng trưởng kinh tế 17

2.3. Chính sách tiền tệ với ổn định việc làm 18

2.4. Góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội khác 19

3. Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực thi

chính sách tiền tệ ở Việt Nam những năm qua 20

3.1. Về việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ 20

3.2. Sự yếu kém của hệ thống ngân hàng 22

3.3. Những tồn tại khác 22

4. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam 22

4.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngân hàng 23

4.2. Hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ 24

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY