Đề tài Ngân hàng Thương mại và mối liên hệ giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng trung ương

A- Mở đầu 1

B - Nội dung 2

I.Chức năng của NHTM. 2

1.Chức năng trung gian tớn dụng: 2

2. Chức năng trung gian thanh toỏn: 2

3. Chức năng tạo tiền: 3

II.Mối liờn hệ giữa NHTM và NHTW. 4

1. Quyền lực và sự giỳp đỡ của NHTW đối với NHTM. 4

2. NHTW và việc giỳp đỡ mở rộng quy mụ thực tế của hệ thống NHTM. 6

III.Thực trạng và nhận xột cỏ nhõn. 8

1.Thực trạng về hoạt động của cỏc NHTM trờn địa bàn tỉnh. 8

2.Nhận xột cỏ nhõn. 9

C- Kết luận 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY