Đề tài Nâng cao năng lực thiết bị máy móc tại công ty cổ phân cơ khí chính xác só 1

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CPCK CHÍNH XÁC SỐ 1 3

1. Khái quát về doanh nghiệp 3

2. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty 3

2.1 Lịch sử ra đời và sự thay đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp 3

2.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty cơ khí chính xác số 1 5

2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty CP cơ khí chính xác số 1 6

2.3.1. Bộ máy quản lý của công ty 6

2.3.2 Hệ thống sản xuất của công ty 8

3 Đặc điểm cơ bản của Công ty 11

3.1 Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm 11

3.2 Đặc điểm về quy trình sản xuất 122

3.3 Đặc điểm về nguyên vật liệu sử dụng 13

3.4 Đặc điểm về lao động của công ty 14

PHẦN II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1 17

1. Cơ cấu máy móc thiết bị 17

2. Tình hình sử dụng máy móc thiết bị 20

2.1 Về mặt số lượng 20

2.2 Về mặt thời gian 21

2.3 Về mặt công suất 24

3. Công tác khấu hao, sửa chữa và đầu tư máy móc thiết bị 25

3.1 Công tác tính khấu hao 25

3.2 Công tác bảo quản sửa chữa MMTB 27

4 Đầu tư máy móc thiết bị 28

5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và kết quả sử dụng máy móc thiết bị 32

5.1 Chỉ tiêu sức sản xuất máy móc thiết bị 32

5.2 Chỉ tiêu sinh lợi và nộp ngân sách 33

6. Đánh giá năng lực máy móc thiết bị tại Công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1 36

6.1. Những thành tựu đạt được 36

6.2. Những tồn tại chủ yếu 39

6.2.1 Về công tác đổi mới MMTB 39

6.2.2 Công tác sữa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị 39

6.2.3 Về công tác tính khấu hao 40

6.2.4 Về công tác quản lý vận hành 40

6.3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại 41

6.3.1 Nguyên nhân khách quan 41

6.3.2 Nguyên nhân chủ quan 42

PHẦN III: GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1 44

1. Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị 44

2. Hoàn thiện công tác bão dưỡng sữa chữa máy móc thiết bị: 46

3. Nâng cao thời gian làm việc của máy móc thiết bị 49

4.Bố trí sử dụng hợp lý máy móc thiết bị 51

5.Tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và công nhân vận hành máy 52

KẾT LUẬN 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .57

PHỤ LỤC .58

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY