Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng của VPbank tại thị trường Việt Nam trong điều kiện kinh tế mới

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: 4

LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP WTO 4

1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1.1 Khái niệm và phân loại các ngân hàng thương mại 4

1.1.2 Chức năng và các hoat động cơ bản của ngân hàng thương mại 6

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 12

1.2.1. Khái niệm và bản chất của cạnh tranh 12

1.2.2. Mô hình phân tích cạnh tranh 13

1.2.3. Phân loại các hoạt động cạnh tranh 16

1.2.3.1 Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế 16

1.2.3.2 Căn cứ vào hình thái cạnh tranh 16

1.2.3.3 Căn cứ vào chủ thể kinh tế tham gia 16

1.2.3.4 Căn cứ mức độ can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế 17

1.2.3.5 Căn cứ vào phạm vi địa lý 17

1.2.3.6 Căn cứ vào chiến lược cạnh tranh 17

1.2.4 Các công cụ cạnh tranh 18

1.2.4.1 Cạnh tranh bằng sản phẩm, dịch vụ 18

1.2.4.2 Cạnh tranh bằng giá 18

1.2.4.3 Cạnh tranh thông qua hoạt động Marketing 19

1.2.4.4 Cạnh tranh qua hệ thống phân phối 20

1.2.4.5 Cạnh tranh qua uy tín của doanh nghiệp 20

1.2.5 Các chiến lược cạnh tranh 21

1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 21

1.3.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh 21

1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mạị trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng 22

Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng luôn chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Trong đó có 2 nhóm nhân tố chính là nhóm nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng và nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài ngân hàng. Phân tích 2 nhóm nhân tố này cho ta thấy được mức độ và sự ảnh hưởng của chúng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM nói chung. Trong phần này ta tập trung nêu rõ các nội dung của các nhân tố và phân tích ảnh hưởng của nó đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng. 22

1.3.2.1 Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong ngân hàng 22

1.3.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài ngân hàng 25

1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng 27

1.3.3.1 Các chỉ tiêu định lượng 27

1.3.2.2 Các chỉ tiêu định tính 29

1.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NHTM TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 30

1.4.1 Ý nghĩa của việc nâng cao sức cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng của các NHTM 30

1.4.2 Các ngân hàng thương mại Việt Nam có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp các dịch vụ ngân hàng. 31

1.4.3 Còn nhiều bất cập trong cung cấp các dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại 32

1.4.4 Cam kết với WTO của Việt Nam về việc nâng cao năng lục cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ của các ngân hàng thương mại. 33

1.4.5 Khủng hoảng tài chính toàn cầu đòi hỏi các NHTM phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng để vượt qua khủng hoảng và tồn tại trên thị trường 34

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA VPBANK TRONG THỜI GIAN QUA 35

2.1 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG VPBANK 35

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NH VPbank 35

2.1.1.1 Quá trình hình thành của VPbank 35

2.1.1.2 Quá trình phát triển của VPbank 37

2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy của VPbank 40

2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của VPbank 40

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ của VPbank 41

Tổng thu nhập hoạt động 45

2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VPBANK TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 51

Bất kỳ chủ thể kinh doanh nào tham gia hoạt động kinh doanh tại một thị trường nào đó đều chịu những tác động, ảnh hưởng của môi trường đó đến từng chiến lược hay sản phẩm của chính đơn vị mình. Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh không phải bất biến, có những yếu tố có lợi, có những yếu tố mang lại không ít những trở ngại. Đặc biệt đối với năng lực cạnh tranh, các nhân tố này có thể là đòn bẩy, nhưng cũng có thể là gánh nặng. Xác định xu hướng phát triển của các nhân tố, dự đoán thị trường, tìm hiểu mức độ ảnh hưởng là công việc các ngân hàng cần phải làm để từ đó đưa ra được biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hiệu quả. 51

2.2.1 Phân tích môi trường bên trong ngân hàng VPbank 51

2.2.1.1 Các yếu tố thuộc về bản thân dịch vụ của VPbank 51

2.2.1.2 Tình hình tài chính của ngân hàng 53

2.2.1.2 Nguồn nhân lực 55

2.2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ 57

2.2.1.4 Yếu tố thuộc về văn hóa kinh doanh 59

2.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp 59

2.2.2.1 Môi trường kinh tế 59

Các ngân hàng đều chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài, bao gồm môi trường quốc gia và môi trường quốc tế. Sự vận động và biến đổi không ngừng của môi trường bên ngoài luôn tác động và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, các ngân hàng nói chung và VPbank nói riêng. Đầu tiên phải nói đến môi trường kinh tế. 59

Năm 2007 nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng kỷ lục 8, 44%, tỷ trọng xuất khẩu đạt hơn 48 tỷ USD, thu hút nước ngoài đạt kỷ lục trên 20 tỷ, được coi là vùng kinh tế nóng, nhiều khả năng phát triển, cơ hội đầu tư của thế giới. Năm 2008 chiều hướng đó vẫn tiếp tục diễn ra nhưng đến cuối năm 2008, khi cơn khủng hoảng kinh tế chạm ngõ Việt Nam thì đây lại trở thành nơi đầu tư có mức độ an toàn cao. Điều kiện này cũng tác động mạnh mẽ vào các hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Riêng thủ đo Hà Nội tổng GDP tăng 12,1%, thị trường xuất khẩu được mở rộng. Khu vực châu Á được xác định là khu vực thị trường trọng điểm. Với tất cả những cơ hội mà môi trường kinh tế đang mở ra hàng ngày trước mắt, VPbank cần khẳng định rằng, luôn có những thuận lợi đang chào đón ngân hàng ở phía trước, cần tận dụng để phát triển ngân hàng, phát triển năng lực cạnh tranh , tạo dựng một vị thế vững chắc hơn trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt này. 59

Vpbank ra đời từ khi đất nước đang trong những bước đầu tiên tiến lên nền kinh tế thị trường, với nhũng chính sách, quy định thô sơ, thiếu chặt chẽ, bộ luật còn chưa hoàn thiện, không có nhiều điều kiện thuận lợi từ nhà nước dành cho các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, lúc đó tình hình thật rất khó khăn. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng gặp khá nhiều trở ngại trong môi trường cạnh tranh, Vpbank hầu như không có cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường khi vấp phải sự bảo hộ của nhà nước với các ngân hàng quốc doanh, tiềm lực thì lại nhỏ bé. Nhưng tình hình hiện nay đã khác trước rất nhiều, với xu hướng toàn cầu hóa, cùng với sự vận động của nên kinh tế nói chung đã thúc đẩy và mang lại cho VPbank nhiều bước tiến mới. Trong những năm gần đây sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam luôn ở mức cao, môi trường kinh tế ổn định, cung và cấu đêu tăng lên, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng đã trở nên phổ biến và ngày càng lớn hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Việt Nam đã gia nhập WTO được 2 năm kéo theo hàng loạt các cam kết về mở rộng thị trường đầu tư, chào đón sự gia nhập của các tổ chức tài chính tiền tệ nước ngoài. Sự hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo nhiều điều kiện cho VPbank tranh thủ cơ hội đến từ môi trường bên ngoài nhưng cũng nhắc nhở ngân hàng phải nỗ lực để đứng trước những cạnh tranh và thách thức mới. Vpbank có thể tận dụng thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, thu hút công nghệ tiên tiến và khoa học quản lý gia tăng sức cạnh tranh nhằm dành ưu thế trên thị trường nhưng đồng thời cũng không quên chuẩn bị hành trang và nội lực để cạnh tranh với các ngân hàng hùng mạnh trên thế giới. 60

Môi trường kinh tế luôn luôn biến đổi một cách sôi động và khó xác định nhất. Nghiên cứu sự tác động và những ảnh hưởng của môi trường này để chỉ ra những cơ hội và thách thức mà ngân hàng sẽ gặp phải trong môi trường cạnh tranh chung. Một chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh hiệu quả là tận dụng được tối đa các lợi thế mà môi trường kinh tế đem lại, giảm bớt chi phí, vững bước trước nguy cơ cạnh tranh với các ngân hàng khác. 60

2.2.2.2 Môi trường chính trị luật pháp 60

2.2.2.3 Môi trường văn hóa xã hội 61

2.2.2.4 Môi trường khoa học công nghệ 61

2.3 TÌNH HÌNH CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VPBANK TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 62

2.3.1 Tình hình cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng qua mô hình kim cương của Michael Porter 62

2.3.2 Các biện pháp mà Vpbank đã áp dụng để phát triển năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng từ 2006-2008 66

2.3.2.1 Cạnh tranh bằng sản phẩm dịch vụ 66

Việc kéo dài thêm giờ giao dịch vào buổi trưa từ 11h30’ đến 13h00’ của VPBank Hồ Gươm thể hiện sự nỗ lực của VPBank không ngừng cố gắng tìm kiếm các giải pháp nhằm nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có nhu cầu giao dịch đột xuất ngoài giờ hành chính. Trong kế hoạch, sau VPBank Hồ Gươm, VPBank sẽ nhanh chóng triển khai việc giao dịch ngoài giờ tại nhiều chi nhánh và phòng giao dịch khác trong cả nước nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các khách hàng khi đến giao dịch tại VPBank. 67

2.3.2.2 Cạnh tranh bằng giá 68

2.3.2.3 Cạnh tranh bằng hoạt động Marketing 68

2.3.2.4 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối dịch vụ 70

Vpbank luôn chú trọng mở rộng hệ thống phân phối của mình qua các năm, (xem danh sách các đại lý các chi nhánh qua phụ lục cuối chuyên đề- nguồn: VPbank.com.vn). VP bank có mạng lưới chi nhánh trải khắp đắt nước, từ Bắc vào Nam. Hết năm 2007, số lượng chi nhánh và phòng giao dịch là 51, phản ánh quy mô rộng lớn và chiến lược cạnh tranh của VPbank trong thời kỳ kinh tế mới, vừa hội nhập vừa chống khủng hoảng. Nhưng so với các ngân hàng thương mại cổ phần có tính chất nhà nước thì kênh phân phối của VPbank chưa thật sự hiệu quả hay chưa đủ độ rộng lớn so với tầm cỡ của ngân hàng. Nhiều thành phố mà VPbank vẫn chưa đặt chân tới mà phải thông qua hệ thống liên kết giữa các ngân hàng. (Xem phu luc số 16-17). 71

2.3.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng tại Vpbank qua các chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh 71

2.3.3.1 Các chỉ tiêu định lượng 71

2.3.3.2 Các chỉ tiêu định tính 75

2.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA VPBANK 77

2.4.1 Những ưu điểm trong việc cung cấp dịch vụ của VPbank 77

2.4.2 Những tồn tại trong việc cung cấp dịch vụ của VPbank 78

2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong việc cung cấp dịch vụ của VPbank 80

2.4.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 80

2.4.3.1 Nguyên nhân từ phía Chính phủ 82

Cơ chế pháp luật chưa đồng bộ, chưa xây dụng được cơ chế chung cho hoạt động của các ngân hàng. Chưa có luật cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Như vậy sân chơi chung vẫn chưa được thiết lập, tạo điều kiện cho những tiêu cực hay những điều kiên không công bằng có thể phát sinh. Các tranh chấp xảy ra nhiều hơn nhưng lại bế tắc trong việc giải quyết 82

CHƯƠNG III 84

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA VPBANK TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 84

3.1 CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 84

3.1.1 Cam kết với WTO về mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng của Việt Nam 84

3.1.2 Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ về mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng 85

3.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA VPBANK 86

3.2.1 Xu hướng phát triển và dự báo tình hình thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng tại thị trường Việt Nam 86

3.2.2 Những thuận lợi trong cung cấp dịch vụ ngân hàng 87

3.2.3 Những khó khăn trong cung cấp dịch vụ ngân hàng 90

Thứ nhất, hoạt động kinh doanh của ngân hàng còn nhiều bất cập và gây ra những trở ngại lớn cho sự lớn mạnh của ngân hàng: 90

3.3 ĐỊNH HƯỚNG CẠNH TRANH CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA VPBANK 93

3.3.1 Định hướng chiến lược phát triển của ngân hàng VPbank 93

3.3.2 Định hướng cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng 94

Với mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần nội địa bán lẻ hàng đầu trong thị trường Việt Nam, VPbank phát triển theo các định hường và phương thức nhất quán, được thể hiện trên những điểm sau: 94

Đẩy mạnh phát triển thẻ cũng như hệ thống ATM trên toàn quốc, phấn đấu vươn lên top 5 ngân hàng có dịch vụ thẻ phát triển nhất tại Việt Nam. Với mạng lưới thẻ phủ khăp cả nước, kèm theo các chức năng mới, tiện dụng như thu đổi ngoại tệ, nhận tiền gửi, tra cứu tài khoản . 94

3.4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA VPBANK 95

3.4.1 Giải pháp về phía bản thân VPbank 95

3.4.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 98

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY