Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Hàng hải Việt Nam

NỘI DUNG 4

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH 8

VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH HÀNG HẢI

1.1. Cạnh tranh 8

1.2. Năng lực cạnh tranh và các nhân tố quyết định đến năng lực cạnh tranh 9

1.2.1.Năng lực cạnh tranh 10

1.2.2.Các nhân tố quyết định đến năng lực cạnh tranh 10

1.3. Đặc điểm các lĩnh vực kinh doanh hàng hải, các tiêu thức thể hiện 12

năng lực cạnh tranh và các nhân tố quyết định đến năng lực cạnh

tranh trong kinh doanh hàng hải.

1.3.1.Đặc điểm các lĩnh vực kinh doanh hàng hải. 12 1.3.1.1. Đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh khai thác tàu 13

1.3.1.2. Đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng 14

1.3.1.3. Đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ 15

1.3.2.Các tiêu thức thể hiện năng lực cạnh tranh trong ngành hàng hải 15

1.3.2.1. chất lượng phục vụ 15

1.3.2.2. Gớa cả dịch vụ 16

1.3.2.3.Thời gian và độ tin cậy trong quá trỡnh phục vụ 16

1.3.3. Các nhân tố quyết định đến năng lực cạnh tranh trong kinh doanh 17

hàng hải

1.3.3.1. Lợi thế so sỏnh 17

1.3.3.2. Năng suất 17

1.3.3.3. Chớnh trị và phỏp luật 18

1.3.3.4. Hoạt động và chiến lược của doanh nghiệp 18

1.3.3.5. Môi trường kinh doanh 18

1.4. Vài nột về tỡnh hỡnh phỏt triển của ngành hàng hải thế giới và khu vực 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY