Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

A. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO. 2

I. Tổng quan về WTO: 2

1. Tôn chỉ: 2

2. Chức năng cơ bản và địa vị pháp luật: 2

3. Cơ cấu tổ chức: 3

4. Nguyên tắc: 6 nguyên tắc: 3

5. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên: 4

II. Quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam 5

1. Bước đường gia nhập WTO: 5

2. Tác động của hội nhập WTO với Việt Nam: 6

B. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO. 7

I. Lý luận về cạnh tranh và kinh nghiệm của một số nước (Trung Quốc và các nước Asean). 7

1. Lý luận về cạnh tranh: 7

2. Kinh nghiệm của một số nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hoá (một số nước ASEAN và Trung Quốc): 12

II. Thực trạng và gải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam: 18

1. Đối với nông sản Việt Nam: 20

2. Đối với mặt hàng công nghiệp: 28

3. Đối với sản phẩm dịch vụ: 37

4. Một số vấn đề thương hiệu trong cạnh tranh: 42

Lời kết 44

Danh mục tài liệu tham khảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY