Đề tài Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội

Phần mở đầu 1

Cam đoan 3

Chương I: Cơ sở lý luận về đao tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp 4

I. Vai trò của công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động 4

1. Các khái niệm liên quan đến đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn người lao động 4

1.1. Khái niệm trình độ chuyên môn nguồn nhân lực. 4

1.2. Khái niệm đào tạo trình độ chuyên môn nguồn nhân lực. 4

1.3. Khái niệm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 4

1.4. Khái niệm đào tạo lại. 4

1.5. Khái niệm đào tạo phát triển. 4

2. Mục đích của hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn người lao động trong tổ chức. 5

2.1. Lý do: 5

2.2. Mục tiêu của hoạt động đào tạo 5

2.3. Tác dụng của đào tạo – phát triển nguồn nhân lực. 6

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn người lao động trong tổ chức. 7

3.1. Môi trường bên ngoài: 7

3.2. Môi trường bên trong: 8

4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 9

4.1. Đào tạo trong công việc. 9

4.2. Đào tạo ngoài công việc. 12

II. Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực trong tổ chức. 16

1. Xác định nhu cầu đào tạo – phát triển. 17

1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo. 17

1.2. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật. 17

1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân. 19

1.4. Xác định nhu cầu phát triển năng lực cho quản trị gia. 19

2. Xác định mục tiêu đào tạo – phát triển. 19

3. Xác định đối tượng đào tạo. 20

4. Xây dựng chương trình phương pháp đào tạo. 21

5. Dự tính về chi phí đào tạo. 21

6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 22

7. Đánh giá chương trình đào tạo – phát triển nguồn nhân lực. 22

7.1. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 23

7.2. Phân tích thực nghiệm: 23

7.3. Đánh giá những thay đổi của học viên. 24

7.4. Các phương pháp đánh giá định hướng hiệu quả đào tạo. 24

7.5. Đánh giá theo trình độ. 26

Chương II: Phân tích và đánh giá công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp thoát nước số 3 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội 28

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội 28

1. Lịch sử hình thành và phát triển 28

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội 28

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp Thoát nước số 3 30

2. Chức năng, nhiệm vụ 30

2.1. Chức năng: 30

2.2. Nhiệm vụ: 30

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Xí nghiệp Thoát nước số 3 31

3.1. Ban giám đốc xí nghiệp 31

3.2. Các phòng nghiệp vụ 32

II. Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 36

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo cơ cấu chủng loại 36

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hạng mục 37

3. Kết quả tổng hợp về sản xuất kinh doanh 38

4. Đánh giá chung 39

III. Thực tế công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Thoát nước số 3 40

1. Đặc điểm chung về nguồn nhân lực 40

1.1. Về số lượng lao động 41

1.2. Chất lượng lao động 41

2. Tình hình công tác đào tạo và phát triển nhân lực của xí nghiệp 46

2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của xí nghiệp 48

2.2. Mục tiêu đào tạo của xí nghiệp 49

2.3. Xác định đối tượng đào tạo 50

2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 50

2.5. Chi phí đào tạo 52

2.6. Thực hiện chương trình đào tạo 52

2.7. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo 53

3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Thoát nước số 3 53

3.1. Thành công 53

3.2. Tồn tại: 54

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong xí nghiệp 56

I. Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của xí nghiệp trong thời gian tới 56

1. Kế hoạch sử dụng lao động 56

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 58

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Thoát nước số 3 59

1. Chương trình đào tạo phải được xây dựng khoa học, các bước tiến hành đúng trình tự và đầy đủ 59

2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực của xí nghiệp 61

3. Mở rộng hình thức, phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự 61

4. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 62

5. Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động 63

6. Sử dụng lao động sau đào tạo 63

7. Tổ chức thi thợ giỏi 65

8. Nâng cao khả năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên tại xí nghiệp 66

9. Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật mới phục vụ cho công tác đào tạo 66

10. Kích thích vật chất, tiền lương, tiền thưởng cho đối tượng được đào tạo 66

Kết luận 67

Tài liệu tham khảo 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY