Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Quan Hoa

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 4

1.1 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khấch sạn 4

1.1.1 Kinh doanh khách sạn 4

1.1.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn . 5

1.2 Đặc điểm lao động trong kinh doanh khách sạn 7

1.2.1 Sự hình thành lao động trong kinh doanh khách sạn . 7

1.2.2 Đặc điểm của bản thân lao động trong kinh doanh khách sạn. 8

1.2.3 Vai trò của lao động trong kinh doanh khách sạn . 10

1.2.4 Đặc điểm về cơ cấu lao động trong khách sạn . 11

1.2.5 Đặc điểm của quá trình tổ chức và quản lý . 13

1.3 Phân loại lao động trong khách sạn . 13

1.4 Yêu cầu của lao động trong kinh doanh khách sạn . 15

1.5 Hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn . 15

1.5.1 Khái niệm : 15

1.5.2 Các chỉ tiêu cụ thể đánh giá hiệ quả sử dụng lao động 16

1.6 Một số nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng lao động của một doanh nghiệp khách sạn . 20

1.7 Ý nghĩa của lao động và quản lý sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn . 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN QUAN HOA 28

2.1. Khái quát về khách sạn Quan Hoa. 28

2.1.1. Lịch sử hình thành 28

2.1.2 Một số đặc điểm của Khách sạn Quan Hoa. 29

2.2. Chiến lược, cơ cấu tổ chức kinh doanh của khách sạn Quan Hoa. 30

2.2.1. Các điều kiện đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh 35

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 37

2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Thương mại cổ phần Quan Hoa. 42

2.3.1. Tình hình sử dụng lao động. 42

2.3.2 Chỉ tiêu về số lương lao động. 43

2.3.3 Các chỉ tiêu về chất lượng lao động. 45

2.3.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty. 48

2.4 Một số nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty thương mại và Cổ phần Quan Hoa. 51

2.4.1 Phân công, sắp xếp lao động tại các bộ phận. 51

2.4.2 Vấn đề trả lương tại Công ty. 53

2.4.3 Vấn đề khen thưởng kỷ luật. 54

2.4.5 Vấn đề tuyển chọn đào tạo. 54

2.5 Đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của khách sạn Quan Hoa. 56

2.5.1 Đánh giá giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 56

2.5.2 Đánh gia tổng quát tình hình sử dụng lao động tại Khách sạn Quan Hoa. 58

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUAN HOA 60

3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian sắp tới 60

3.1.1 Phương hướng 60

3.1.2. Mục tiêu : 60

3.2 Các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 61

3.2.1.Giải pháp từ phía công ty 61

3.2.2 Một số khuyến nghị với nhà nước 71

Kết luận 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY