Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

LỜI MỞ ĐẦU .3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN .5

I. Những vấn đề chung về công ty Chứng khoán 5

1. Khái niệm 5

2. Phân loại CTCK 5

3. Vai trò của Công ty Chứng khoán 7

4. Các nghiệp vụ của công ty Chứng khoán 9

II. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 13

1. Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán 13

2. Các hình thức bảo lãnh 13

3. Quy trình Bảo lãnh phát hành 156

4. Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành 178

III. Hiệu quả của hoạt động bảo lãnh phát hành đối với Công ty chứng khoán 18

1.Khái niệm về hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành 18

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành 19

3. Các yếu tố tác động đến hiệu quả bảo lãnh phát hành 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT. 22

I.Khái quát về Công ty Chứng khoán Bảo Việt 22

1. Quá trình hình thành và phát triển 22

2. Tình hình các nghiệp vụ chính của Công ty BVSC 27

II. Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành tại Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 35

1. Sơ đồ quy trình bảo lãnh phát hành tại BVSC 39

2. Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động bảo lãnh phát hành 46

III. Đánh giá hoạt động bảo lãnh phát hành tại công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 49

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 49

2. Hạn chế và nguyên nhân 51

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC) 52

I. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới 52

1. Định hướng phát triển của công ty chứng khoán Bảo Việt tới năm 2010 52

2. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2007 - 2008 55

II. Các giải pháp 56

1. Phát triển mạng lưới chi nhánh của BVSC 56

2. Nâng cao hơn nữa các dịch vụ mà công ty đang cung cấp và phát triển thêm các dịch vụ mới 56

3. Nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên 51

II. Kiến nghị 53

1. Kiến nghị với Ủy ban Chứng khoán 53

2. Kiến nghị với bộ tài chính 54

3. Đối với các trung tâm giao dịch 55

KẾT LUẬN 56

Tài liệu tham khảo 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY