Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU:.01

CHƯƠNG 1

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM.

1.1. Tín dụng trung và dài hạn của NHTM.03

1.1.1. Ngân hàng Thương mại:.03

1.1.2. Tín dụng trung và dài hạn của Ngân Hàng Thương Mại:.04

v Khái niệm:.04

v Đặc điểm:.05

v Vai trò:.05

v Phân loại tín dụng:.08

v Chính sách tín dụng:.12

v Các nghiệp vụ tín dụng:.13

1.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM:.18

1.2.1. Khái niệm:.18

1.2.2. Quan niệm về chất lượng tín dụng:.18

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng:.19

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng:.23

1.3.1. Môi trường kinh tế:.23

1.3.2. Môi trường pháp lý:.23

1.3.3. Đối với Ngân Hàng: :.24

1.3.4. Đối với khách hàng:.26

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT ).27

2.1. Tổng quan về chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT VN.27

2.1.1. Giới thiệu chung về NHNN & PTNT VN chi nhánh Thăng Long:.27

v Giới thiệu về chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT:.27

v Mô hình tổ chức của NHNo& PTNT VN :.28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại chi nhánh Thăng Long:.28

v Cơ cấu tổ chức quản lý:.28

v Sơ đồ tổ chức hoạt dộng của chi nhánh Thăng Long:.29

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Thăng Long.33

v Huy động vốn:.33

v Cho vay:.35

v Thanh toán quốc tế:.37

v Mua bán ngoại tệ:.39

v Kết quả kinh doanh:.40

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh

Thăng Long:.41

2.2.1. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn:.41

2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn:.43

v Đối với ngân hàng:.43

v Đối với khách hàng:.45

2.3. Đánh giá thực trạng tín dụng:.48

2.3.1. Những kết quả đạt được:.48

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân.50

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT ).54

3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2005.

3.1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2005:.54

3.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2005:.54

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn

( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT ). .55

3.2.1. Đa dạng các hình thức tín dụng:.55

v Đồng tài trợ:.55

v Tín dụng thuê mua:.56

v Tăng cường thực hiện Marketing ngân hàng:.57

v Thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng:.58

v Mở rộng tín dụng ngoài quốc doanh:.58

3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn

( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT ).59

v Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư:.59

v Phân tích, chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng DN:.61

v Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát:.62

v Trích lập quỹ dự phòng rủi ro:.63

v Giải quyết về nợ quá hạn:.64

v Chuyên môn hoá cán bộ tín dụng:.64

3. 3. Một số kiến nghị .66

3.3.1. Đối với Nhà nước:.66

3.3.2. Đối với NHNN & PTNT VN:.67

KẾT LUẬN:.68

TÀI LIỆU THAM KHẢO.69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY