Đề tài Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng công thương Chương Dương

LỜI MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 8

1.1. Hoạt động cho vay của NHTM 8

1.1.1. Hoạt động cơ bản của NHTM 8

1.1.2. Hoạt động cho vay của NHTM 9

1.1.3. Hoạt động cho vay theo dự án của NHTM 10

1.2 Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM 11

1.2.1. Khái niệm chung về dự án 11

1.2.2. Phân loại dự án 12

1.2.3. Sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM 16

1.2.4. Nội dung thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM 17

1.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án 35

1.3.1. Khái niệm 35

1.3.2. Các chỉ tiêu về chất lượng TĐTCDA 36

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TĐTCDA 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NHCT CHƯƠNG DƯƠNG 36

2.1. Giới thiệu về chi nhánh NHCT Chương Dương 40

2.1.1. Sự ra đời và phát triển 40

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 44

2.1.3. Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây 57

2.2. Thực trạng chất lượng TĐTCDA trong hoạt động cho vay tại chi nhánh NHCT Chương Dương 65

2.2.1. Quy trình TĐTCDA 65

2.2.2. Nội dung TĐTCDA 66

2.2.3. Ví dụ minh hoạ về dự án đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất khí công nghiệp (giai đoạn III) 69

2.3. Đánh giá chất lượng TĐTCDA của chi nhánh NHCT Chương Dương 81

2.3.1. Những kết quả đạt được 81

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 82

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĐTCDA TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NHCT CHƯƠNG DƯƠNG 81

3.1. Định hướng phát triển của chi nhánh trong thời gian tới 85

3.1.1. Định hướng cho hoạt động cho vay 85

3.1.2. Định hướng trong cho công tác TĐTCDA trong hoạt động cho vay . 86

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng TĐTCDA trong hoạt động cho vay tại chi nhánh trong thời gian tới 87

3.2.1. Hoàn thiện công tác TĐTCDA 87

3.2.2. Hoàn thiện nội dung, phương pháp quy trình TĐTCDA 88

3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực 90

3.2.4. Nâng cao chất lượng của công tác thu thập và xử lý thông tin 90

3.2.5. Hoàn thiện về cơ sơ vật chất trang thiết bị 91

3.2.6. Xây dựng môi trường làm việc theo hướng HĐH cho nhân viên 91

3.3. Kiến nghị .91

3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước, các bộ ngành liên quan . .91

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước . 91

3.3.3. Kiến nghị với NHCT Việt Nam . 92

3.3.4. Kiến nghị với chủ đầu tư .93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY