Đề tài Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM 4

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn 4

1.2. Các đặc điểm kinh tế- kỹ thuật chủ yếu 5

1.2.1. Các ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn 5

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của tập đoàn 5

1.2.3. Lao động 7

1.2.4. Sản phẩm dịch vụ của tập đoàn 10

1.3. Đặc điểm kết quả sản xuât kinh doanh của tập đoàn một số năm gần đây 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRI ỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM 14

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật trong tổ chức . 14

2.1.1. Nhân tố khách quan 14

2.1.2. Nhân tố chủ quan 15

2.2- Thực trạng công tác đào tạo công nhân kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam 16

2.2.1- Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật 16

2.2.2- Xác định mục tiêu đào tạo 19

2.2.3. Xác định đối tượng đào tạo 20

2.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo cho công nhân kĩ thuật 21

2.2.5. Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho đào tạo 24

2.2.6. Lựa chọn phương pháp đào tạo 28

2.2.7. Kinh phí đầu tư cho đào tạo 33

2.2.8. Lựa chọn giáo viên đào tạo 36

2.2.9. Đánh giá chương trình đào tạo 38

2.3. Nhận xét chung về công tác đào tạo phát triển công nhân kỹ thuật tại tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 39

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM 42

3.1. Các khái niệm cơ bản 42

3.1.1 Công nhân kĩ thuật 42

3.1.2 Đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật 43

3.2. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật 44

3.3. Vai trò của công tác đào tạo công nhân kĩ thuật 44

3.4- Phương hướng phát triển của tập đoàn 46

3.4.1- Mục tiêu và chiến lược phát triển của tập đoàn 46

3.4.2- Phương hướng đào tạo công nhân kỹ thuật của Tập đoàn. 49

3.5- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo công nhân kỹ thuật tại Tập đoàn. 53

3.5.1- Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo 53

3.5.2- Giải pháp để lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp 55

3.5.3- Giải pháp để tăng năng lực đào tạo và tăng chất lượng đội ngũ giáo viên. 56

3.5.4- Giải pháp để thực hiện tốt công tác đánh giá chương trình đào tạo 58

3.6- Một số kiến nghị 58

PHỤ LỤC 59

BẢNG HỎI VỀ NHU CẦU ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT 59

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO 61

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY