Đề tài Một số vấn đề xung quanh chế độ tài chính kế toán ngoại tệ, hạch toán ngoại tệ, biện pháp xử lí chênh lệch ngoại tệ trong các doanh nghiệp hiện nay

Đối với những doanh nghiệp có ít nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến ngoại tệ thì chỉ nên sử dung tỷ giá thực tế để hạch toán ngoại tệ.4.3.1 Khi áp dụng tỷ giá thực tế để hạch toán ngoại tệ thì doanh thu,chi phí bằng ngoại tệ và giá trị tài sản được mua sắm bằng ngoại tệ được quy đổi thành VNĐ giống như ở phương pháp trên. Riêng tỷ giá thực tế của các loại vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả bằng ngoại tệ được xác định như sau:- Đối với ngoại tệ mua bằng tiền Việt Nam thì tỷ giá thực tế lúc nhập quỹ là giá mua thực tế.- Đối với ngoại tệ thu được do bán hàng thì tỷ giá thực tế nhập vào là tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm bán hàng và thu tiền.- Đối với ngoại tệ thu được do khách hàng trả nợ thì tỷ giá thực tế nhập vào là tỷ giá thực tế lúc khách hàng nhận được.- Đối với ngoại tệ thu được do vay ngắn hạn hoặc vay dài hạn thì tỷgiáthực tế là tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm nhận tiền vay.- Đối với khoản phải thu, phải trả bằng ngoại tệ thì tỷ giá thực tế là tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm ghi nhận nợ.- Đối với ngoại tệ tại quỹ, gửi ngân hàng khi xuất ra thì tỷ giá thực tế được xác định trên cơ sở tỷ giá thực tế của ngoại tệ nhập vào theo một trong các phương pháp: LIFO, FIFO, tỷ giá bình quân sau mỗi lần nhập, tỷ giá bình quân cả kì. .(giống như tính giá NVL xuất kho).

Đối với những doanh nghiệp có ít nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến ngoại tệ thì chỉ nên sử dung tỷ giá thực tế để hạch toán ngoại tệ.

4.3.1 Khi áp dụng tỷ giá thực tế để hạch toán ngoại tệ thì doanh thu,chi phí bằng ngoại tệ và giá trị tài sản được mua sắm bằng ngoại tệ được quy đổi thành VNĐ giống như ở phương pháp trên. Riêng tỷ giá thực tế của các loại vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả bằng ngoại tệ được xác định như sau:

- Đối với ngoại tệ mua bằng tiền Việt Nam thì tỷ giá thực tế lúc nhập quỹ là giá mua thực tế.

- Đối với ngoại tệ thu được do bán hàng thì tỷ giá thực tế nhập vào là tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm bán hàng và thu tiền.

- Đối với ngoại tệ thu được do khách hàng trả nợ thì tỷ giá thực tế nhập vào là tỷ giá thực tế lúc khách hàng nhận được.

- Đối với ngoại tệ thu được do vay ngắn hạn hoặc vay dài hạn thì tỷgiáthực tế là tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm nhận tiền vay.

- Đối với khoản phải thu, phải trả bằng ngoại tệ thì tỷ giá thực tế là tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm ghi nhận nợ.

- Đối với ngoại tệ tại quỹ, gửi ngân hàng khi xuất ra thì tỷ giá thực tế được xác định trên cơ sở tỷ giá thực tế của ngoại tệ nhập vào theo một trong các phương pháp: LIFO, FIFO, tỷ giá bình quân sau mỗi lần nhập, tỷ giá bình quân cả kì. .(giống như tính giá NVL xuất kho).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY