Đề tài Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của nó và một số biện pháp để hoàn thiện tỷ giá hối đoái trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I. Tổng quan chung về hệ thống tỷ giá hối đoái 2

I.Tỷ giá hối đoái 2

1. Khái niệm 2

2. Các loại tỷ giá hối đoái 3

3. Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái 5

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành tỷ giá 11

5. Các phương pháp chủ yếu điều chỉnh tỷ giá 12

II. Các hệ thống tỷ giá 15

1. Chế độ tỷ giá cố định 16

2. Chế độ tỷ giá Bretton Woods 17

3. Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn 18

4. Sự can thiệp của nhà nước vào hệ thống tỷ giá hối đoái 21

CHƯƠNG II. Hệ thống tỷ giá hối đoái ở Việt Nam 25

I. Sơ lược về hệ thống tỷ giá hối đoái ở VN từ 1955 đến nay 25

II. Vấn đề tỷ giá hiện nay 32

CHƯƠNG III. Những giải pháp hoàn thiện chính sách về TGHĐ 34

I. Những vận động trong việc điều chỉnh TGHĐ trong thời gian qua 34

II. Các giải pháp để hoàn thiện chính sách TGHĐ 35

1. Ngân hàng trung ương phải có một lượng dự trữ ngoại tệ đủ lớn 36

2. Cần phải điều chỉnh mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất 37

3. Phải có sự quản lý đối với hàng hoá trong nước 37

4. Khống chế mức lạm phát trong nước 37

5. Cơ chế quản lý ngoại hối cần được hoàn chỉnh hơn 38

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY