Đề tài Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU 1I. Thực chất và vai trò của quản lý chất lượng 21. Thực chất của quản lý chất lượng 22.Vai trò của quản lý chất lượng 4II. Yêu cầu và đặc điểm của quản lý chất lượng 51. Những yêu cầu chủy ếu 52. Các đặc điểm chủy ếu của quản lý chất lượng 6III. Nội dung của quản lý chất lượng 81. Hoạch định chất lượng 82. Tổchức thực hiện 103. Kiểm tra kiểm soát chất lượng 104. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến 12IV. Giới thiệu một sốhệthống quản lý chất lượng hiện đại 13A. Quản lý chất lượng đồng bộ(TQM) 131. Khái niệm 132. Vai trò của TQM 133. Nội dung c ủa TQM 134. Các nguyên tắc cơ bản 15B. Hệthống quản lý chất lượng ISO9000 151. Giới thiệu vềISO9000 152. ISO9001 183. ISO9002 214. ISO9003 21V. Một sốvấn đềthực tiễn vềquản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp 22KẾT LUẬN 24

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. Thực chất và vai trò của quản lý chất lượng 2

1. Thực chất của quản lý chất lượng 2

2.Vai trò của quản lý chất lượng 4

II. Yêu cầu và đặc điểm của quản lý chất lượng 5

1. Những yêu cầu chủy ếu 5

2. Các đặc điểm chủy ếu của quản lý chất lượng 6

III. Nội dung của quản lý chất lượng 8

1. Hoạch định chất lượng 8

2. Tổchức thực hiện 10

3. Kiểm tra kiểm soát chất lượng 10

4. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến 12

IV. Giới thiệu một sốhệthống quản lý chất lượng hiện đại 13

A. Quản lý chất lượng đồng bộ(TQM) 13

1. Khái niệm 13

2. Vai trò của TQM 13

3. Nội dung c ủa TQM 13

4. Các nguyên tắc cơ bản 15

B. Hệthống quản lý chất lượng ISO9000 15

1. Giới thiệu vềISO9000 15

2. ISO9001 18

3. ISO9002 21

4. ISO9003 21

V. Một sốvấn đềthực tiễn vềquản lý chất lượng trong các doanh

nghiệp công nghiệp 22

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY