Đề tài Một số vấn đề về phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thông qua một số dự án

LỜI NÓI ĐẦU. 1

Chương I – Cơ sở lí luận về phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp . 4

1- Khái niệm về người có thu nhập thấp 4

2- Đặc điểm nhà ở của người có thu nhập thấp . 6

3- Sự cần thiết phải đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp 8

4- Chính sách áp dụng trong đầu tư phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp 10

Chương II – Thực trạng phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 16

1- Giới thiệu về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội .16

2- Hiện trạng phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội .17

2.1.Giới thiệu về một số dự án 17

2.2.Tình hình huy động vốn đầu tư cho dự án của Tổng công ty 18

2.3. Phương án xây dựng đầư tư nhà ở cho người có thu nhập thấp 20

3- Phương thức phân phối nhà ở cho người có thu nhập thấp của Tổng công ty 21

3.1. Vấn đề xác định đối tượng được hưởng lợi của dự án 22

3.2. Phương thức bán . 23

3.2.1.Công trình B3 Cầu Diễn – Từ Liêm 23

3.2.2.Công trình B5 Cầu Diễn – Từ Liêm 27

3.2.3.Công trình CT1B- Phường Xuân La, Quận Tây Hồ 31

4- Đánh giá chung 35

4.1.Kết quả đạt được 35

4.2.Tồn tại và nguyên nhân 37

4.3. Những bài học rút ra 39

Chương III – một số giải pháp tăng cường phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội . 42

1- Phương hướng phát triển của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 42

2- Giải pháp tăng cường phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp của TCT. 43

3- Một số kiến nghị . 46

Kết luận 49

Phần phụ lục . 50

Tài liệu tham khảo 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY