Đề tài Một số vấn đề về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận của công tác đấu giá QSDĐ tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 3

I. Đất đai và vai trò của đất đai trong nền kinh tế phát triển. 3

1. Đất đai - Tư liệu sản xuất dặc biệt - Hàng hoá đặc biệt. 3

2. Vai trò của đất đai trong nền kinh tế phát triển. 4

II. Khái niệm và sự cần thiết của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng 9

1. Khái niệm về đấu giá quyền sử dụng đất. 9

2. Sự cần thiết đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 9

III. Nội dung hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 12

1. Những quy chung của Nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 12

2.Phương pháp xác định giá sàn 19

3. Trình tự, thủ tục và tổ chức đấu giá đất đối với quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng 24

4. Xử lý vi phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất. 40

5. Những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá và bị xử lý 41

Chương II: Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY