Đề tài Một số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Petrolimex Joint - Stock Insurance Company

Lời mở đầu.4

Phần I : Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.6

I/- Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.6

1. Khái niệm.6

2. Sự cần thiết phải đảm bảo khả năng thanh toán. 6

3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.8

4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán.10

5. Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được coi là có khả năng thanh toán.12

II/- Vấn đề trích lập dự phòng nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.12

1. Khái niệm và vai trò của dự phòng nghiệp vụ.12

2. Các loại dự phòng nghiệp vụ.14

3. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ.17

4. Các quy định có liên quan đến việc trích lập dự phòng nghiệp vụ.21

5. Mối quan hệ giữa mức trích lập dự phòng nghiệp vụ, biên khả năng thanh toán và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bảo hiểm.21

III/- Vấn đề biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.22

1. Khái niệm.22

2. Phương pháp xác định.23

3. Vai trò của chỉ tiêu biên khả năng thanh toán tối thiểu.25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY