Đề tài Một số vấn đề phát triển ngành dệt may nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng ở nhánh văn hoá người kinh

Lời giới thiệu 1

CHƯƠNG I. 3

NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA NHÁNH VĂN HOÁ NÀY ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MAY MẶC 3

1. Các khái niệm về văn hoá của các nhà nghiên cứu các nhà hoạt động xã hội và các tổ chức 3

CHƯƠNG II 13

THỰC TRẠNG HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH . 13

1. Xã hội Việt Nam và vấn đề trang phục trong giai đoạn trước chuyển đổi. 13

CHƯƠNG III 37

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY NHẰM THOẢ MÃN TỐT HƠN NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH . 37

1. CÁC QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 37

KẾT LUẬN : 44

Tài liệu tham khảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY