Đề tài Một số vấn đề cho Việt Nam được rút ra từ việc nghiên cứu vai trò của công ty xuyên quốc gia trong thương mại quốc tế

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I : Giới thiệu chung về công ty xuyên quốc gia 1

1. Khái niệm công ty xuyên quốc gia 1

2. Nguồn gốc và sự phát triển của công ty xuyên quốc gia 3

2.1. Nguồn gốc của công ty xuyên quốc gia 3

2.2. Sự phát triển của công ty xuyên quốc gia 5

3. Bản chất và đặc trưng của các công ty xuyên quốc gia 8

3.1. Bản chất của công ty xuyên quốc gia 8

3.2. Đặc trưng của công ty xuyên quốc gia 10

Chương II.Vai trò của công ty xuyên quốc gia trong thương mại quốc tế 14

1. Thực trạng của các công ty xuyên quốc gia 14

2. Các công ty xuyên quốc gia với việc thúc đẩy thương mại quốc tế 18

2.1. Thương mại nội bộ giữa các chi nhánh trong công ty xuyên quốc gia 19

2.2. Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các nước 21

3. Sự thay đổi trong cơ cấu đối tác 27

4. Các công ty xuyên quốc gia chi phối giá cả trong thương mại quốc tế 30

Chương III: Một số vấn đề cho Việt Nam được rút ra từ việc nghiên cứu vai trò của công ty xuyên quốc gia trong thương mại quốc tế. 33

1. Tác động của các công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế quốc dân Việt Nam 33

1.1. Tác động tích cực 33

1.2. Tác động tiêu cực 35

2. Thuận lợi và khó khăn hiện nay của Việt Nam trong việc thu hút các công ty xuyên quốc gia 37

2.1. Thuận lợi 37

2.2. Khó khăn 39

3. Một số gợi ý cho Việt Nam 41

Tài liệu tham khảo 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY