Đề tài Một số lý thuyết về lợi thế trong thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

Chương I 1

Cơ Sở Lý Luận về xuất khẩu Nông Sản 2

I. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu nông sản 2

1. Khái niệm về xuất khẩu 2

2. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu. 2

3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu. 4

+Đối với nền kinh tế quốc dân. 4

4. Vai trò của sản xuất và xuất khẩu lúa gạo. 4

a. Vai trò của sản xuất lúa gạo. 4

b. Vai trò, ý nghĩa của xuất khẩu gạo. 4

III. Một số lý thuyết về lợi thế trong thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp . 4

1. Lợi thế so sánh. 4

2. Lợi thế cạnh tranh. 4

3. Điều kiện vận dụng thuyết lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh. 4

4. Đánh giá chung về lợi thế cạnh tranh và những hạn chế trong xuất khẩu gạo của nước ta. 4

IV. Đặc điểm của thị trường gạo. 4

1. Đặc điểm của thị trường gạo. 4

2. Xu hướng của thị trường gạo thế giới 4

V. Một số nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu gạo. 4

1. Sự biến động của thị trường. 4

2. Thị hiếu người tiêu dùng. 4

3. Chất lượng gạo xuất khẩu. 4

4. Cơ chế chính sách đốivới xuất khẩu. 4

VI. Kinh nghiệm xuất khẩu gạo của Thái Lan - Bài học rút ra cho Việt Nam. 4

1. Kinh nghiệm của Thái Lan. 4

2. Bài học cho Việt Nam. 4

Chương II 4

Thực trạng lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam. 4

I. thị trường lúa gạo thế giới. 4

1. Đặc điểm tổng quát của thị trường lúa gạo thế giới. 4

2. Những khó khăn đặt ra cho thị trường lúa gạo thế giới 4

3. Những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Việt Nam hiện nay. 4

Hoa Kỳ: 4

II Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam. 4

1. Tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam. 4

2. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam. 4

3. Những vấn đề đặt ra cho xuất khẩu gạo Việt Nam. 4

Chương III 4

Những giải pháp chủ yếu cho xuất khẩu gạo Việt Nam. 4

I. Phương hướng và mục tiêu cho xuất khẩu gạo Việt Nam trong những năm tới. 4

1. Phương hướng. 4

2. Mục tiêu. 4

II. Những giải pháp chủ yếu cho xuất khẩu gạo của Việt Nam . 4

1. Giải pháp cho sản phẩm . 4

2. Giải pháp về thị trường . 4

3. Hoàn thiện hệ thống kinh doanh lúa gạo và cơ chế điều hành xuất khẩu. 4

4. Hoàn thiện các chính sách của Nhà nước. 4

* Kết luận và kiến nghị. 4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY