Đề tài Một số kiến nghị trong việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC

Mở đầu 1

A.Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp 4

I. Bản chất văn hoá doanh nghiệp 4

1.Khái niệm về văn hoá 4

2.Khái niệm về văn hoá doanh nghiệp 5

3.Vai trò, lợi ích, ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp 6

3.1. Vai trò, lợi ích 6

3.2. Ý nghĩa 8

II.Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp trong giai đoanh hiện nay 9

III.Văn hoá doanh nghiệp của Mc Donal 10

B.Thực trạng của văn hoá doanh nghiệp 12

I.Thực trạng 12

1.Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm xây dựng văn hoá doanh nghiệp 13

2.Một số người đứng đầu cơ quan đơn vị chưa cập nhật kịp thời các kiến thức quản lý hiện đại 15

3.Tình trạng tham nhũng lãng phí đang diễn ra ngày càng trầm trọng 16

4.Nhận thức của người lãnh đạo còn rất khiêm tốn 17

5.Hình thành môi trường văn hóa doanh nghiệp một cách tự phát 18

II.Nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng văn hoá doanh nghiệp yếu kém 19

1.Văn hoá doanh nghiệp tách rời văn hoá cộng đồng xã hội 19

2.Xã hội chưa quan tâm tới việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng nền văn hóa của họ 20

3.Bản thân các giám đốc chưa coi trọng việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp 21

4.Chưa tuyên truyền sâu rộng về văn hoá doanh nghiệp 21

C.Một số kiến nghị trong việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam 22

I.Từ phía nhà nước 22

1.Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hoá doanh nghiệp 22

2. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại 23

3.Khai thác các giá trị tinh thần thích hợp cho xây dựng văn hoá doanh nghiệp 24

4.Thiết lập các điều kiện tiền đề cho việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp 25

II. Từ phía doanh nghiệp 27

1.Bản thân lãnh đạo cần là tấm gương về văn hoá 27

2.Xây dựng mô hình văn hoá doanh nghiệp tích cực làm nền tảng cho sự phát triển và bền vững của doanh nghiệp 28

3.Nâng cao ý thức về văn hoá doanh nghiệp cho thành viên doanh nghiệp 30

4.Kết hợp truyền thống và hiện đại trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp 37

5.Tăng cường đầu tư vật chất cho xây dựng văn hóa doanh nghiệp 38

Kết luận 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY