Đề tài Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược marketing của công ty TNHH Hải Âu

MỤC LỤCPHẦN I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH MARKETINGI. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING1.1. Khái niệm1.2. Vai trò và vị trí của chiến lược Marketing trong công tyII. NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG TRONG MARKETING2.1. Nghiên cứu thị trường chung2.1.1. Thị trường và vai trò của thị trường2.1.2. Nghiên cứu thị trường hàng tư liệu sản xuất2.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu đối với hàng tư liệu sản xuất2.2.1. Phân đoạn thị trường đối với hàng tư liệu sản xuấtIII. NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING3.1. Vị trí của hoạch định chiến lược trong quá trình quản lý chiến lược3.2. Hoạch định chiến lược Marketing3.2.1. Công tác kế hoạch hoá chiến lược tại công ty3.2.2. Cơ sở xây dựng kế hoạch hoá3.2.3. Lựa chọn chiến lược Marketing3.2.4. Quản trị chiến lược MarketingCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY HẢI ÂUI. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY HẢI ÂU1.1. Giới thiệu chung1.2. Phạm vi kinh doanh của công tyII. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY2.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty Hải Âu2.1.1. Hoạt động xuất khẩu.2.1.2. Hoạt động nhập khẩu2.2. Đặc điểm về thị trường, tài chính và nguồn nhân lực2.2.1 Thị trường bán sản phẩm nhập khẩu2.2.2. Thị trường nhập khẩu2.2.3. Tài chính2.2.4. Nguồn nhân lực2.1.4. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm2.3. Một số kết quả kinh doanh đạt được trong vài năm gần đâyPHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNHCHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH HẢI ÂUI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HẢI ÂU TRONG NHỮNG NĂM TỚI1.1. Định hướng xuất nhập khẩu1.2. Định hướng về thị trườngII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH2.1. Thành lập nhóm chuyên viên Marketing.2.2. Tăng cường nghiên cứu và dự báo về thị trường.2.3. Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu:2.4. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược Marketing - Mix.2.4.1. Công ty cần có chính sách sản phẩm phù hợp với thị trường2.4.2. Xây dựng chính sách giá hợp lý2.4.3. Hoàn thiện chính sách phân phối2.4.4. Tăng cường quảng cáo - hỗ trợ và xúc tiến bán hàng

MỤC LỤC

PHẦN I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH MARKETING

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò và vị trí của chiến lược Marketing trong công ty

II. NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG TRONG MARKETING

2.1. Nghiên cứu thị trường chung

2.1.1. Thị trường và vai trò của thị trường

2.1.2. Nghiên cứu thị trường hàng tư liệu sản xuất

2.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu đối với hàng tư liệu sản xuất

2.2.1. Phân đoạn thị trường đối với hàng tư liệu sản xuất

III. NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

3.1. Vị trí của hoạch định chiến lược trong quá trình quản lý chiến lược

3.2. Hoạch định chiến lược Marketing

3.2.1. Công tác kế hoạch hoá chiến lược tại công ty

3.2.2. Cơ sở xây dựng kế hoạch hoá

3.2.3. Lựa chọn chiến lược Marketing

3.2.4. Quản trị chiến lược Marketing

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY HẢI ÂU

I. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY HẢI ÂU

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Phạm vi kinh doanh của công ty

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

2.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty Hải Âu

2.1.1. Hoạt động xuất khẩu.

2.1.2. Hoạt động nhập khẩu

2.2. Đặc điểm về thị trường, tài chính và nguồn nhân lực

2.2.1 Thị trường bán sản phẩm nhập khẩu

2.2.2. Thị trường nhập khẩu

2.2.3. Tài chính

2.2.4. Nguồn nhân lực

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm

2.3. Một số kết quả kinh doanh đạt được trong vài năm gần đây

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH

CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH HẢI ÂU

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HẢI ÂU TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1.1. Định hướng xuất nhập khẩu

1.2. Định hướng về thị trường

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH

2.1. Thành lập nhóm chuyên viên Marketing.

2.2. Tăng cường nghiên cứu và dự báo về thị trường.

2.3. Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu:

2.4. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược Marketing - Mix.

2.4.1. Công ty cần có chính sách sản phẩm phù hợp với thị trường

2.4.2. Xây dựng chính sách giá hợp lý

2.4.3. Hoàn thiện chính sách phân phối

2.4.4. Tăng cường quảng cáo - hỗ trợ và xúc tiến bán hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY