Đề tài Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả cụng tỏc quản lý và sử dụng mỏy thiết bị cụng trỡnh của cụng ty cổ phần xõy dựng số 3 - Vinaconex 3

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH LÀ NHÂN TỐ CƠ BẢN GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 5

1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ 5

1.1.1 Quan niệm về máy móc thiết bị 5

1.1.1.1. Xét về mặt giá trị 6

1.1.1.2. Xét về mặt giá trị sử dụng 7

1.1.1.3. Xu thế phát triển về máy móc thiết bị đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 7

1.1.2. Phân loại máy móc thiết bị 8

1.1.2.1. Theo phương thức hoạt động 8

1.1.2.2 .Theo hình thức sử dụng. 9

1.1.2.3 Theo quyền sở hữu. 10

1.1.2.4 Theo nguồn hình thành. 11

1.1.3. Vai trò của máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất 11

1.2. NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ 13

1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng về mặt hiện vật 14

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về mặt giá trị 15

1.3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ 17

1.3.1. Nội dung công tác quản lý máy móc thiết bị 18

1.3.1.1. Công tác tổ chức bố trí máy móc thiết bị: 18

1.3.1.2.Công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị: 19

1.3.2. Hao mòn máy móc thiết bị 20

1.3.3. Khấu hao máy móc thiết bị 21

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY VINACONEX 3 26

2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 26

2.2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3. 28

2.2.1. Đặc điểm về nhiệm vụ, quyền hạn và thị trường kinh doanh của Công ty 28

2.2.2 Đặc điểm về cơ cấu và tổ chức của công ty: 35

2.2.3. Đặc điểm về nhân sự của Công ty 41

2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ 44

2.3.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng máy móc thiết bị của Công ty 44

2.3.2. Phân tích tình hình đổi mới và hiện đại hoá máy móc thiết bị 53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH Ở CÔNG TY VINACONEX 3 57

3.1. ĐẢM BẢO CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ 57

3.2NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC PHÂN CÔNG PHÂN CÂP QUẢN LÝ 58

3.2.1.Công tác quản lý xe máy thiết bị cấp Tổng công ty do phòng kỹ thuật thi công đãm nhiệm 58

3.2.2.Quản lý xe máy thiết bị tại các Công ty trực thuộc Tổng công ty do Phòng Kế hoạch -Kỹ thuật(hoặc phòng Cơ giới vật tư) của đơn vị đảm nhiệm 60

3.3.NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG ĐÁPỨNG YÊU CẦU SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO 63

3.4.MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG PHẠM VI SỬ DỤNG CỦA MÁY MÓC THIẾT BỊ 65

3.5. Đ ẦU T Ư M ỚI V À THANH L Ý MAY M ÓC THI ẾT B Ị 65

3.6.BẢO DƯỠNG,SỮA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ 67

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY