Đề tài Một số giải pháp xác định giá nhà đất ở Hà Nội

MỤC LỤC TrangĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT I- Khái quát chung về thị trường Bất Động Sản 1- Khái niệm về bất động sản 2- Đặc điểm của thị trường bất động sản 3- Khái niệm về thị trường bất động sản II- Khái quát chung về thị trường nhà đất 1. Định nghĩa về thị trường nhà đất 2- Vai trò của thị trường nhà đất 3- Đặc điểm cơ bản của thị trường nhà đất III- Cung cầu nhà đất- yếu tố quan trọng hình thành thị trường nhà đất 1- Cung nhà đất 2- Cầu nhà đất 3- Quan hệ cung-cầuIV- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘII- Thực trạng thị trường nhà đất ở Hà Nội1- Những văn bản nhà nước, thành phố Hà Nội về vấn đề nhà đất2- Các quan điểm cuả các nghành liên quan về vấn đề nhà đất3- Thực trạng thị trường nhà đất ở Hà NộiII- Phân tích các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất ở Hà Nội1- Phân loại những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất2- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất 2-1. Vị trí địa lý 2-2 Nhóm nhân tố văn hoá xã hội a. Dân số b. Văn hoá tập quán truyền thống2-3 Nhóm nhân tố kinh tế vĩ mô a. Tình hình về tăng trưởng và phát triển kinh tế 2-4 Cung cầu thị trường nhà đất a. Cung thị trường b. Cầu thị trường 2-5 Nhân tố về chính trị và pháp luật 2-6 Các nhân tố khácCHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÀ ĐẤT Ở HÀ NỘII- Các phương pháp xác định giá nhà đấtII- Phương pháp dùng kinh tế lượng để xác định giá nhà đất ở Hà NộiIII- Một số giải pháp để điều chỉnh giá đất IV- Phương hướng quản lý giá nhà đấtV- Một số kiến nghị

MỤC LỤC

Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

VÀ THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT

I- Khái quát chung về thị trường Bất Động Sản

1- Khái niệm về bất động sản

2- Đặc điểm của thị trường bất động sản

3- Khái niệm về thị trường bất động sản

II- Khái quát chung về thị trường nhà đất

1. Định nghĩa về thị trường nhà đất

2- Vai trò của thị trường nhà đất

3- Đặc điểm cơ bản của thị trường nhà đất

III- Cung cầu nhà đất- yếu tố quan trọng hình thành

thị trường nhà đất

1- Cung nhà đất

2- Cầu nhà đất

3- Quan hệ cung-cầu

IV-

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI

I- Thực trạng thị trường nhà đất ở Hà Nội

1- Những văn bản nhà nước, thành phố Hà Nội về vấn đề nhà đất

2- Các quan điểm cuả các nghành liên quan về vấn đề nhà đất

3- Thực trạng thị trường nhà đất ở Hà Nội

II- Phân tích các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất ở Hà Nội

1- Phân loại những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất

2- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà đất

2-1. Vị trí địa lý

2-2 Nhóm nhân tố văn hoá xã hội

a. Dân số

b. Văn hoá tập quán truyền thống

2-3 Nhóm nhân tố kinh tế vĩ mô

a. Tình hình về tăng trưởng và phát triển kinh tế

2-4 Cung cầu thị trường nhà đất

a. Cung thị trường

b. Cầu thị trường

2-5 Nhân tố về chính trị và pháp luật

2-6 Các nhân tố khác

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÀ ĐẤT

Ở HÀ NỘI

I- Các phương pháp xác định giá nhà đất

II- Phương pháp dùng kinh tế lượng để xác định giá nhà đất ở Hà Nội

III- Một số giải pháp để điều chỉnh giá đất

IV- Phương hướng quản lý giá nhà đất

V- Một số kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY