Đề tài Một số giải pháp về vấn đề dân số, liên hệ với tình hình ở địa phương

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1:THỰC TRẠNG DÂN SỐ VIỆT NAM 2

1. Dân số với lao động và việc làm: 4

a/ Đặc điểm dân số với lao động, việc làm: 4

b/ Giải pháp 12

2/ Gia tăng dân số và phát triển kinh tế – xã hội: 13

a/ Gia tăng dân số ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: 14

b/ Gia tăng dân số và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 17

3/ Ảnh hưởng của dân số đến tiêu dùng và tích luỹ: 18

a/ Ảnh hưởng của dân số đến tiêu dùng: 18

b/ Ảnh hưởng của dân số đến tích luỹ 20

PHẦN II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ DÂN SỐ 21

PHẦN III : LIÊN HỆ VỚI TÌNH HÌNH Ở ĐỊA PHƯƠNG 23

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY