Đề tài Một số giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I -LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIẾT KIỆM 2

I- Khái niệm và sự cần thiết phải tiết kiệm 2

1. Khái niệm 2

2. Vai trò và sự cần thiết phải tiết kiệm 2

II- Mối quan hệ tiết kiệm-tích luỹ-đầu tư 3

1. mối quan hệ tiết kiệm-đầu tư 3

1.1. Quyết định về tiết kiệm trong các hộ gia đình. 5

1.2. Tiết kiệm và đầu tư của các đơn vị kinh doanh 7

1.3. Tiết kiệm của Chính phủ 8

2. Mối quan hệ giữa tích luỹ và tiết kiệm. 8

2.1. Khái quát chung về tích luỹ 8

2.2. Mối quan hệ giữa tích luỹ và tiết kiệm. 10

III- Tiết kiệm là quốc sách 11

PHẦN II - THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM 14

I.Thực trạng chung thực hành tiết kiệm hiện nay ở nước ta 14

II. Tiết kiệm trong hộ gia đình 15

III Tiết kiệm trong khu vực hành chính sự nghiệp 18

IV.Tiết kiệm trong doanh nghiệp. 20

V.Tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên 22

VI.Tiết kiệm trong sử dụng vốn đầu tư xây dựng. 25

PHẦN III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ 29

I- Trong hộ gia đình. 29

II- Trong khu vực hành chính sự nghiệp 29

III.Trong doanh nghiệp 30

IV.Trong sử dụng tài nguyên 31

V.Trong sử dụng vốn xây dựng cơ bản 33

KẾT LUẬN CHUNG 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY