Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần May Thăng Long tại thị trường EU

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 3

I. Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm 3

1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 3

2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4

II. Nội dung của tiêu thụ sản phẩm 5

2.1 Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và xác định vị trí của sản phẩm 6

2.2 Chính sách sản phẩm 10

2.3 Chính sách giá 14

2.4 Chính sách phân phối 16

2.5 Chính sách xúc tiến bán 18

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 18

3.1 Nhân tố chủ quan 18

3.2 Các nhân tố khách quan 19

PHẦN II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MAY MẶC TẠI THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG 20

I Giới thiệu chung về công ty cổ phần may thăng long 20

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 20

1.1.1 Sự hình thành, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 20

1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 21

1.2.1 Các lĩnh vực kinh doanh chính 21

1.2.2 Các loại sản phẩm chính của doanh nghiệp 21

1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 23

1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 24

2.1 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 27

2.1.1 Kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 27

2.1.2 Về khách hàng và thị trường chủ yếu 31

II. Tình hình tiêu thụ sản phẩm may mặc tại thị trường EU của công ty may thăng long 32

1. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường EU của Công ty 32

1.1 Thị trường EU và mạng lưới phân phối 32

1.1.1 Thị trường EU 32

1.1.2 Mạng lưới phân phối tại EU 34

1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 36

1.3 Về công tác điều tra nghiên cứu thị trường 38

1.4 Chính sách sản phẩm 38

1.5 Chính sách giá 40

1.6 Chính sách phân phối 41

1.7 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 42

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc trện thị trường EU 43

2.1 Về bối cảnh kinh doanh 43

2.2 Xu hướng thay đổi sản phẩm 45

2.3 Chất lượng dịch vụ 45

2.4 Tình hình cạnh tranh về sản phẩm may mặc trên thị trường EU 46

2.4.1 Hàng may mặc Trung Quốc 46

2.4.2 Hàng may mặc Ấn Độ 47

2.4.3 Hàng may mặc từ các nước khác 48

2.4.4 Đánh giá về các đối thủ 49

3. Phân tích SWOT cho hoạt động tiêu thụ của Công ty may Thăng Long tại thị trường EU 51

3.1 Phân tích các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 51

3.2 Phân tích các yếu tố bên trong doanh nghiệp 53

PHẦN 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MAY MẶC TẠI THỊ TRƯỜNG EU 56

3.1 Quan điểm phát triển của ngành công nghiệp dệt may 56

3.1.1 Quan điểm phát triển trong chiến lược phát triển tăng tốc ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010 56

3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới 57

3.2 Các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường EU 58

3.2.1 Giải pháp 1: Thiết lập liên minh với một đối tác trong lĩnh vực thời trang đặt tại thị trường EU. 58

3.2.2 Giải pháp 2: Liên kết ngành dệt may 62

3.3 Một số khuyến nghị và đề xuất 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY