Đề tài Một số giải pháp phát triển vùng nguyên liệu cho ngành mía đường

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

1. Một số vấn đề lý luận về nguyên vật liệu. 3

1.1. Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu. 3

1.2. Vị trí của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp mía đường nói riêng. 3

2. Thực trạng vùng nguyên liệu mía. 5

2.1. Tình hình sản xuất hiện tại ở các nhà máy đường. 5

2.2. Các vùng nguyên liệu mía chính ở nước ta. 7

3. Hiện trạng phát triển các vùng nguyên liệu mía. 8

3.1. Diện tích trồng mía không ổn định. 8

3.2. Chất lượng mía nguyên liệu còn chưa đồng bộ. 8

3.3. Hiện tượng tranh giành nguyên liệu mía giữa các nhà máy vẫn đang xảy ra ở một số vùng nguyên liệu mía. 9

4. Những đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu mía của ngành mía đường Việt Nam 11

4.1. Thuận lợi. 11

4.2. Khó khăn và nguyên nhân của nó. 13

5. Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía 16

5.1. Phân tích chính xác tương quan cung cầu về mía đường trên thị trường. 16

5.2. Quy hoạch, xây dựng và phân bố nhà máy đường và vùng nguyên liệu mía hợp lý 17

5.3. Lựa chọn phương án liên kết kinh tế có hiệu quả cao. 17

5.4. Đẩy nhanh dần điền đồi thừa để hình thành vùng sản xuất nguyên liệu mía tập trung 19

KẾT LUẬN 20

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY