Đề tài Một số giải pháp nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong thời kỳ tới

MỤC LỤCTrangLờI NóI ĐầU 1Chương I: Những lý luận chung về đầu tư trực tiếp 21. Khái niệm đầu tư trực tiếp: 22. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 33. Các hình thức của đầu tư trực tiếp 34. Khu chế xuất và khu công nghiệp 55. Tác động của đầu tư trực tiếp 6 Chương II: Thực trạng và những đánh giá tình hình thu hút, sử dụng FDI của Nhật Bản vào Việt Nam 10I- Thực trạng FDI của Nhật Bản vào Việt Nam 101. Xét về vốn đầu tư 102. Xét về ngành nghề đầu tư 113. Xét về cơ cấu địa bàn đầu tư 134. Xét về hình thức đầu tư 14II- Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng FID của Nhật Bản vào Việt Nam. 161. Những thành công 162. Những hạn chế và nguyên nhân 193. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tồn tại trên 20 Chương 3: Một số giải pháp nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI 231. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là nhận thức đúng đắn vai trò và định hướng rõ ràng về vấn đề thu hút FDI của Nhật Bản. 232. Về môi trường đầu tư 23 Kết luận 27Danh mục tài liệu tham khảo 28

MỤC LỤC

Trang

LờI NóI ĐầU 1

Chương I: Những lý luận chung về đầu tư trực tiếp 2

1. Khái niệm đầu tư trực tiếp: 2

2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

3. Các hình thức của đầu tư trực tiếp 3

4. Khu chế xuất và khu công nghiệp 5

5. Tác động của đầu tư trực tiếp 6

Chương II: Thực trạng và những đánh giá tình hình thu hút, sử dụng FDI của Nhật Bản vào Việt Nam 10

I- Thực trạng FDI của Nhật Bản vào Việt Nam 10

1. Xét về vốn đầu tư 10

2. Xét về ngành nghề đầu tư 11

3. Xét về cơ cấu địa bàn đầu tư 13

4. Xét về hình thức đầu tư 14

II- Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng FID của Nhật Bản vào Việt Nam. 16

1. Những thành công 16

2. Những hạn chế và nguyên nhân 19

3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tồn tại trên 20

Chương 3: Một số giải pháp nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI 23

1. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là nhận thức đúng đắn vai trò và định hướng rõ ràng về vấn đề thu hút FDI của Nhật Bản. 23

2. Về môi trường đầu tư 23

Kết luận 27

Danh mục tài liệu tham khảo 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY