Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngõn sỏch nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn Hà Nội

Chương 1: Nhận thức chung về chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế 4

1.1. Tầm quan trọng của sự nghiệp y tế đối với sự phát triển kinh tế - xó hội. 4

1.2. Nội dung và vai trũ của chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế . 7

1.2.1- Khái niệm chung về chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế . 7

1.2.2- Nội dung của chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế. 8

1.2.3- Vai trũ của chi ngõn sỏch nhà nước đối với hoạt động y tế 11

1.3. Nội dung quản lý chi ngõn sỏch nhà nước cho sự nghiệp y tế. 13

1.3.1- Nguyờn tắc quản lý chi ngõn sỏch nhà nước cho sự nghiệp y tế 13

1.3.2- Nội dung quản lý chi ngõn sỏch nhà nước cho sự nghiệp y tế. 15

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới chi NSNN cho sự nghiệp y tế. 18

Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngõn sỏch nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong những năm gần đây. 22

2.1. Khái quát về ngành y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 22

2.1.1- Khái quát đặc điểm tỡnh hỡnh kinh tế chớnh trị của Hà Nội. 22

2.1.2- Thực trạng ngành y tế Hà Nội những năm gần đây. 24

2.1.2.1.Về hệ thống tổ chức 24

2.1.2.2. Những hoạt động chủ yếu của ngành y tế những năm gần đây 26

2.1.2.3- Nguồn vốn đầu tư và quản lý nguồn vốn 30

2.2- Thực trạng cơ chế quản lý cấp phỏt cỏc khoản chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm gần đây. 37

2.2.1. Cơ chế quản lý chi ngõn sỏch nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. 37

2.2.2. Quy trỡnh quản lý chi ngõn sỏch nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bạm thành phố Hà Nội . 39

2.2.2.1 Khõu lập dự toỏn. 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY