Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại cho sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNGI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ Lí LUẬN CƠ BẢN 3

I.Chức năng Ngân hàng Thương Mại (NHTM) 3

1.Quỏ trỡnh ra đời của NHTM 3

2.Khỏi niệm về NHTM 3

3.Chức năng và hệ thống NHTM 3

3.1.Chức năng NHTM Việt Nam 4

3.2.Hệ thống NHTM 4

II.Một số hỡnh thức huy động vốn 5

1.Tiền gửi sộc 5

2.Tiền gửi phi giao dịch 6

2.1.Tiền gửi tiết kiệm 6

2.2.Tiền gửi kỳ hạn 6

3.Trỏi phiếu NHTM 7

III.Một số kinh nghiệm của NHTM trong và ngoài nước

trong việc huy động vốn. 7

1.Kinh nghiệm của Ngân hàng nước ngoài 8

1.1.Một số phương thức huy động vốn ở một số nước 8

1.2.Phương pháp các ngành Ngân hàng nước ngoài

khuyến khích người dân gửi tiền ký thỏc hoạt kỳ 8

2.Kinh nghiệm của Ngân hàng trong nước 9

2.1.Sở Giao dịch I-Ngõn hàng No&PTNT 9

2.2.Ngân hàng công thương khu vực Ba Đỡnh 10

2.3.Ngân hàng Ngoại thương Việt nam-VIETCOMBANK 11

2.4.Ngân hàng Đầu tư và phát triển với việc phát hành trái phiếu 11

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VN

I.Thực trạng về huy động vốn 14

1.So sánh tổng tiết kiệm nội địa của Việt Nam với các nước Đông á 14

2.Tỡnh hỡnh gửi tiền ở hệ thống Ngõn hàng của dõn chỳng 15

II.Đánh giỏ và phõn tớch thực trạng 16

1.Những thành cụng và nguyờn nhõn 16

2.Những tồn tại và nguyờn nhõn 17

2.1.Những tồn tại 17

2.2.Những nguyờn nhõn 18

2.2.1.Vấn đề lói suất 20

2.2.2.Cỏc hỡnh thức huy động vốn trong nhân dân chưa hoàn thiện 23

2.2.3.Chưa đồng bộ, thiếu khoa học trong việc tổ chức

các nghiệp vụ huy động tiền gửi 24

2.2.4.Nhân dân chưa tin vào Ngân hàng 25

2.2.5.Sự trượt giá của đồng tiền 25

2.2.6.Chớnh sỏch tập trung vốn từ dõn 25

2.2.7.Chưa hỡnh thành thị trường vốn, thị trường chứng khoán

có tổ chức để thực hiện huy động vốn 25

2.2.8.Thông tin đại chúng 26

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN

I.Các quan điểm có tính định hướng cho việc huy động

vốn của NHTM Việt Nam 26

II.Một số giải pháp huy động vốn 28

1.Giải phỏp về lói suất 28

2.Đa dạng hoá các hỡnh thức huy động vốn 30

2.1.Đa dạng hoá các hỡnh thức tiền gửi 30

2.1.1.Nhân dân mong muốn điều gỡ khi đem tiền nhàn rỗi

của mỡnh gửi vào Ngõn hàng 30

2.1.2.Đa dạng hoá các hỡnh thức tiền gửi 31

2.2.Về trỏi phiếu 35

2.2.1.Trỏi phiếu dài hạn 35

2.2.2.Mở rộng việc phỏt hành trỏi phiếu cụng trỡnh 35

3.Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng, mà trước hết là

hiện đại hoá hệ thống thanh toán 36

4.Làm cho mọi người dân biết và hiểu về hoạt động Ngân hàng 39

5.Mở rộng mạng lưới Ngân hàng thu hút vốn 39

6.Tạo sự thuận lợi khi rỳt tiền 40

7.Lập quỹ bảo hiểm tiền gửi Ngõn hàng 40

8.Phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán 41

III.NHỮNG KIẾN NGHỊ

1.Kiến nghị đối với Nhà nước 42

1.1.Mụi trường pháp lý 42

1.2.Môi trường kinh tế vĩ mô 43

1.3.Môi trường xó hội 43

2.Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 43

KẾT LUẬN CHUNG 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY