Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động t¹i Công ty Cổ phần may Thăng Long

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 3

I. QUÁ TRÈNH HÈNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỄNG TY 3

1. Công ty may Thăng Long trong những năm đầu phát triển 3

2. Công ty CP may Thăng long trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1965 -1975). 3

2.1. TRONG CUỘC CHIẾN TRANH PHỎ HOẠI BẰNG KHỤNG QUÕN CỦA GIẶC MỸ 3

2.2. Cùng thủ đô và cả nước tiến lên CNXH 4

3. Công ty may Thăng Long trong thời kỠ đổi mới xây dựng đất nước 4

4. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới. 6

II. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH 9

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÍ VÀ QUI TRÈNH SẢN XUẤT CỦA CỄNG TY 10

1. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty. 10

2. Qui trình công nghệ sản phẩm. 11

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 13

I. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 13

1.TRỠNH độ chuyên môn.của cán bộ quản lý công ty 13

2. TRỠNH độ chuyên môn.của công nhân sản xuất . 14

3 Độ tuổi và thâm niên công tác.của lao động trong công ty 17

II. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 19

1.Biến động về số lượng lao động của công ty trong 5 năm (2000 – 2005) 19

2. Thực trạng lao động ra vào công ty thời kì 2000- 2005. 20

2.1. Thực trạng lao động rời công ty 21

2.2. Thực trạng lao động tuyển vào công ty. 25

IV. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 29

1. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động của công ty. 29

2. Tình hình biến động năng suất lao động. 32

3. Ảnh hưởng của năng suất lao động đến doanh thu. 37

4. Ảnh hưởng của tỉ suất lợi nhuận đến lợi nhuận của Công ty .42

5. Tình hình thu nhập của lao động trong công ty. 47

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ỔN ĐỊNH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 55

I- CÁC GIẢI PHÁP CHUNG 55

1. Giải pháp ngắn hạn 55

1.1. Tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý 55

1.2. Tạo điều kiện nâng cao tay nghề cho người lao động 56

1.3. Hiện đại hoá công nghệ sản xuất 57

1.4-Chủ động nguồn nguyên, nhiên phụ liêu 57

2. Giải pháp dài hạn 58

2.1. Tạo điều kiện cho người lao động nâng cao năng suất lao động 58

2.2. Nâng cao hiệu lực quản lý trong doanh nghiệp 59

2.3. Bảo đảm việc làm, thực hiện tiền lương hợp lí hơn. 59

II- Các giải pháp cụ thể 60

1. Các giải pháp đối với lao động tuyển dụng vào công ty 60

1.1-Tạo lòng tin cho người lao động trước khi tham gia vào công ty 60

1.2-Đến từng trung tâm dạy nghề ở từng địa phương trong cả nước 61

1.3-Đầu tư nhiều hơn nữa vào công tác đào tạo và giáo dục nghề. 62

2. Giải pháp khắc phục thực trạng lao động rời bỏ công ty 62

2.1. Xác định mục tiêu cho người lao động. 62

2.2. Làm cho người lao động biết họ là những thành viên không thể thiếu trong công ty. 63

2.3. Tạo bầu không khí làm việc thoải mái cho người lao động. 63

2.4. Trả thêm một phần lương cứng cho những lao động có thâm niên và có đóng góp nhiều cho công ty 64

2.5.Bố trí sắp xếp thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, các yếu tố ảnh hưởng người lao động một cách hợp lý 64

2.6.Nâng cao khuyến khích và các phúc lợi cho người lao động 65

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY