Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng lao động ở công ty tư vấn đầu tư và xây dựng

Hiện nay, để đầu tư cho cơ sở vật chất kí thuạt phục vụ snar xuất công ty có hai nguồn tài trợ chính đó là do ngân sách nhà nước cấp và tự tài trợ. Đối với những tài sản cố định do ngân sách cấp, công ty phái trích khấu hao hàng năm để nộp lên cho ngành cấp trên còn tài sản cố định do công ty tự bỏ tiền ra ua thì công ty trích một phần khấu hao để tái đầu tư và sửa chữa lớn

Hiện nay, để đầu tư cho cơ sở vật chất kí thuạt phục vụ snar xuất công ty có hai nguồn tài trợ chính đó là do ngân sách nhà nước cấp và tự tài trợ. Đối với những tài sản cố định do ngân sách cấp, công ty phái trích khấu hao hàng năm để nộp lên cho ngành cấp trên còn tài sản cố định do công ty tự bỏ tiền ra ua thì công ty trích một phần khấu hao để tái đầu tư và sửa chữa lớn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY