Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty vật tư bưu điện I

Lời nói đầu

Chương I: Tổng quan về hiệu quả kinh doanh.

I. Bản chất của hiệu quả kinh doanh.

1. Khái niệm và bản chất.

1.1. Khái niệm.

1.2 Bản chất.

1.3. Phân biệt các loại hiệu quả.

1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh.

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

1. Môi trường bên trong.

1.1. Nhân tố lao động.

1.2. Nhân tố tài sản vô hình.

1.3. Trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp.

1.4. Nhân tố về Maketting.

1.5. Hệ thống trao đổi và sử lý thông tin.

2. Môi trường vĩ mô.

2.1. Các nhân tố về chính trị, pháp luật.

2.2. Các nhân tố về kinh tế.

2.3. Các nhân tố về kỹ thuật công nghệ.

2.4. Các nhân tố về văn hoá- xã hội.

3. Môi trường tác ngiệp nghành.

3.1. Nghành hàng kinh doanh.

3.2. Khách hàng của doanh nghiệp.

3.3. Đối thủ cạnh tranh.

3.4. Số lượng và sức ép của nhà cung cấpvà các yếu tố đầu vào.

III. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh

1. Chỉ tiêu tổng quát.

2. Hệ thống chỉ tiêu.

2.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định.

2.2. Hiệu xuất sử dụng vốn lưu động.

2.3. Khả năng sinh lợi của vốn.

2.4. Hiệu quả kinh doanh theo chi phí.

2.5. Hiệu quả sử dụng lao động.

Chương II: Phân tích hiệu quả kinh doanh công ty vật tư bưu điện I

I. Quá trình hình thành phát triển và chức năng nhiệm vụ của công ty vật tư bưu điện I.

1. Quá trình hình thành và phát triển.

2. Chức năng, nhiệm vụ và những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty vật tư bưu điện I.

2.1 Chức năng của công ty.

2.2. Nhiệm vụ của công ty.

2.3. Những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty.

3. Bộ máy quản lý và các quan hệ kinh tế trong quá trình kinh doanh của công ty vật tư bưu điện I.

3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty.

3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban.

II. Đặc điểm, danh mục hàng hoá, thị trường xuất nhập khẩu, tiêu thụ của công ty ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh.

1. Đặc điểm hàng hoá.

1.2. Danh mục hàng hoá.

III. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty vật tư bưu điện I.

2.1 Về hoạt động nhập khẩu uỷ thác.

2.2. Hoạt động tự kinh doanh của công ty.

3. Hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua.

3.1. Phân tích tổng quát hiệu quả kinh doanh công ty trong thời gian qua.

3.2. Phân tích tỷ lệ lãi.

3.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty.

4. đánh giá trung tình hình hoạt động công ty.

4.1. Nhóm nhân tố khách quan.

4.2. Các nhân tố chủ quan.

ChươngIII. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty vật tư bưu điện I.

I. Thuận lợi và khó khăn của công ty hiện tại.

1. Thuận lợi

Khó khăn.

II. Mục tiêu phương hướng của công ty vật tư bưu điện I.

III. những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

1.1 Phát huy nội lực.

1.2. Khắc phục những điểm còn hạn chế.

2. Một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty vật tư bưu điện I.

2.1 Mở rộng thị trường nhiều tiềm năng như Miền Trung và Miền Nam.

2.2. Mở rộng thị trường thông qua mở rộng nghành hàng kinh doanh.

2.3 Giảm chí phí trong hoạt động kinh doanh.

2.4. Hoàn thiện bộ máy tổ chức doanh nghiệp.

3. Những kiến nghị cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

3.1. Huy động vốn kinh doanh.

3.1.2 Huy động vốn ngắn hạn.

3.2. Giải pháp tăng doanh thu mở rộng thị trường.

3.3. Một số kiến nghị về chính sách của Nhà Nước nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của công ty.

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY