Đề tài Một số giải pháp nhằm mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Đình

NHCT VN cần sớm nghiên cứu và ban hành các văn bản hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý cho Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình triển khai các dịch vụ, tiện ích mới.

+ NHCT VN cần phải hỗ trợ nhiều hơn nữa trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật tốt phục vụ cho giao dịch.

- Trang bị máy ATM tại các phòng giao dịch để mở rộng dịch vụ rút tiền tự động qua máy ATM và phục vụ trả lương thông qua tài khoản ATM cho các khách hàng lớn tại NHCT khu vực Ba Đình.

- Trang bị máy vi tính cho các phòng giao dịch.

- Hỗ trợ phần mềm giao dịch phù hợp với hoạt động đặc thù của NHCT khu vực Ba Đình.

+ NHCT VN nên hỗ trợ công tác đào tạo cho CBCNV tại Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình để triển khai toót các dịch vụ, tiện ích mới.

+ Ban hành cơ chế khoán tài chính phù hợp, kích thích việc mở rộng tăng trưởng hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

+ Tổ chức phối hợp giữa các NHTM trong việc thực hiện chương trình “gửi tiền một nơi, rút tiền nhiều nơi”. Từ đó, tạo ra sự thuận lợi cho khách hàng trong việc gửi tiền và rút tiền, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY