Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện một bước hệ thống tổ chức bộ máy văn phòng của ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Lời mở đầu 1

Chương I: Những khái quát chung về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 2

1. Lịch sử ra đời 2

2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ 3

Chương II: Thực trạng về hoạt động của bộ máy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 7

1. Tổ chức hoạt động bộ máy Ngân hàng trong năm 2000 7

2. Những thành tựu đã đạt được 8

3. Đánh giá tài chính 10

Chương III: Tổ chức bộ máy văn phòng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 11

1. Nguyên tắc tổ chức văn phòng 11

2. Mô hình công tác tổ chức văn phòng 13

3. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng 16

4. Vấn đề nhân sự của văn phòng 17

5. Trang thiết bị của văn phòng 17

Một số giải pháp nhằm thực hiện một bước 17

Kết luận 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY