Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng – Thanh Hoá

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

1. Khái niệm về tiền lương 3

1.1. Tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung 3

1.2. Tiền lương trong nền kinh tế thị trường 3

2. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 4

2.1. Tiền lương danh nghĩa 4

2.2. Tiền lương thực tế 4

2.3. Mối quan hệ giữa tiền lương danh nghĩa – tiền lương thực tế 4

3. Tiền lương cơ bản và tiền lương tối thiểu 5

3.1. Tiền lương cơ bản 5

3.2. Mức lương tối thiểu 5

4. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 5

4.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 5

4.2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6

II. CHỨC NĂNG CỦA TIỀN LƯƠNG 8

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIỀN LƯƠNG 9

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG 9

1. Phương pháp tính quỹ tiền lương 9

1.1. Phương pháp tính quỹ tiền lương trước khi có chế độ mới 9

1.2. Phương pháp tính quỹ tiền lương theo chế độ mới 9

1.2.1. Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 11

1.2.2. Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 12

1.2.3. Xác định quỹ tiền lương thực hiện 12

1.2.5. Tổng quỹ tiền lương chung năm kế hoạch 13

2.Phương pháp quản lý quỹ tiền lương. 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY