Đề tài Một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn Nghệ An

Chương I- Cơ sở lý luận và thực tiễn về lao động và việc làm trong nông nghiệp, nông thôn. 3

I - Khái niệm và vai trò của nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn. 3

1- Các khái niệm cơ bản. 4

1.1- Khái niệm lao động. 4

1.2- Khái niệm nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn. 5

1.3- Khái niệm dân số hoạt động kinh tế. 5

1.4- Khái niệm dân số không hoạt động kinh tế. 5

1.5- Khái niệm việc làm. 6

1.6- Khái niệm tạo việc làm. 6

1.7- Khái niệm người có việc làm. 7

1.8- Khái niệm thất nghiệp. 7

1.9- Khái niệm hệ số sử dụng thời gian lao động. 8

2- Vai trò của nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn. 8

2.1- Lao động nông nghiệp, nông thôn tham gia vào quá trình phát triển các ngành trong nền kinh tế quốc dân. 8

2.2- Lao động nông nghiệp, nông thôn tham gia vào sản xuất lương thực, thực phẩm. 9

2.3- Lao động nông nghiệp, nông thôn tham gia sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản. 9

2.4- Lao động nông nghiệp, nông thôn 10

3- Hậu quả kinh tế xã hội của thất nghiệp và thiếu việc làm. 10

3.1- Hậu quả kinh tế. 10

3.2- Hậu quả tâm lý xã hội của thất nghiệp. 11

II- Đặc điểm và những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn. 12

1- Đặc điểm của nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn. 12

1.1- Lao động nông nghiệp, nông thôn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và có tính thời vụ. 12

1.2- Chất lượng nguồn lao động trong nông nghiệp, nông thôn thấp. 12

1.3- Nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn lớn và có xu hướng tăng về số lượng nhưng kết cấu phức tạp và không đồng nhất. 13

2- Những nhân tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của lao động nông nghiệp, nông thôn. 13

2.1- Những nhân tố ảnh hưởng đến số lượng nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn. 13

2.2- Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn. 14

III- Các chỉ tiêu phản ánh số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng lao động nông nghiệp, nông thôn. 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY