Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận xuyên Thái Bình Dương- TPL

Con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế đặc biệt phải nhấn mạnh đến yếu tố con người vì con người là chủ thể sáng tạo và trực tiếp điều hành các hoạt động. Yếu tố này được thể hiện thông qua hai chỉ tiêu: tinh thần làm việc và năng lực công tác. Tinh thần làm việc được thể hiện thông qua không khí trong doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết và ý chí phấn đấu vì mục tiêu chung. Năng lực của nhân viên lại thể hiện thông qua kỹ năng điều hành, công tác nghiệp vụ cụ thể và qua kết quả của hoạt động. Để nâng cao vai trò của nhân tố con người, các doanh nghiệp một mặt phải chú trọng đào tạo cán bộ, công nhân viên, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ của họ, mặt khác phải quan tâm đến lợi ích cá nhân, bao gồm cả lợi ích vật chất lẫn lợi ích tinh thần.

Con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế đặc biệt phải nhấn mạnh đến yếu tố con người vì con người là chủ thể sáng tạo và trực tiếp điều hành các hoạt động. Yếu tố này được thể hiện thông qua hai chỉ tiêu: tinh thần làm việc và năng lực công tác. Tinh thần làm việc được thể hiện thông qua không khí trong doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết và ý chí phấn đấu vì mục tiêu chung. Năng lực của nhân viên lại thể hiện thông qua kỹ năng điều hành, công tác nghiệp vụ cụ thể và qua kết quả của hoạt động. Để nâng cao vai trò của nhân tố con người, các doanh nghiệp một mặt phải chú trọng đào tạo cán bộ, công nhân viên, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ của họ, mặt khác phải quan tâm đến lợi ích cá nhân, bao gồm cả lợi ích vật chất lẫn lợi ích tinh thần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY