Đề tài Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.1. Khái quát chung về kinh tế ngoài quốc doanh 3

1.1.1. Kinh tế ngoài quốc doanh 3

1.1.2. Vai trò và định hướng phát triển khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5

1.1.2.1. Vai trò kinh tế ngoài quốc doanh 5

1.1.2.2. Định hướng phát triển khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và nhu cầu vốn 11

1.1.3. Đặc điểm của kinh tế ngoài quốc doanh 13

1.2. Tín dụng ngân hàng và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế ngoài quốc doanh 16

1.2.1. Tín dụng ngân hàng 16

1.2.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng 17

1.2.3. Vai trò tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế ngoài quốc doanh 18

1.2.3.1. Đặc điểm tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh 18

1.2.3.2. Vai trò tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh 19

1.3. ý nghĩa của vịêc mở rộng tín dụng đối với kinh tế nqd 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH 23

2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình 23

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình 23

2.1.2. Mô hình tổ chức và quản lý 25

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của NHĐT& PT Ninh Bình. 25

2.1.2.2. Hoạt động và chức năng của các phòng ban. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY