Đề tài Một số giải pháp marketing hoàn thiện quy trình dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm tại Việt Nam

CHƯƠNG I: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 3

I. Hội chợ triển lãm thương mại - một hình thức xúc tiến quan trọng trong kinh doanh hiện đại 3

1. Khái niệm và bản chất của Hội chợ, triển lãm thương mại 3

2. Phân loại hội chợ triển lãm thương mại 4

2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý 4

2.2. Phân loại theo nội dung của hội chợ triển lãm thương mại 5

2.3. Phân loại theo chu kỳ tổ chức hội chợ triển lãm 5

3. Các chủ thể của quy trình dịch vụ và lợi ích của từng chủ thể 5

3.1. Đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại 6

3.2. Đơn vị tham dự - khách hàng của dịch vụ 6

3.3. Khách tham quan 7

3.4. Đơn vị tài trợ 8

3.5. Các đơn vị có liên quan khác 9

II. Trình tự và nội dung quy trình dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại 9

1. Quy trình dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại 9

2. Nội dung cụ thể các bước trong quy trình dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại 10

2.1. Nghiên cứu thị trường 10

2.2. Lập kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm 11

2.3. Đánh giá tính khả thi của kế hoạch 11

2.4. Xin phép tổ chức 11

2.5. Soạn thư mời 11

2.6. Lựa chọn khách mời 13

2.7. Chuẩn bị gian hàng 13

2.8. Tiến hành hội chợ triển lãm thương mại 13

2.9. Kết thúc và đánh giá kết quả 13

3. Đánh giá hiệu quả của hội chợ triển lãm thương mại từ góc độ từng chủ thể 14

3.1. Đứng trên góc độ người tham dự 14

3.2. Đứng trên góc độ khách tham quan 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY