Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Mục lục Lời mở đầu 4 I. Tổng quan về thị trường chứng khoán 51 Chứng khoán 51.1 Khái niệm chứng khoán 51.2 Phân loại chứng khoán 51.2.1 Cổ phiếu 51.2.2 Trái phiếu 61.2.3 Chứng chỉ quỹ 71.2.4 Chứng khoán phái sinh 82 Thị trường chứng khoán 92.1 Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán 92.2 Bản chất, chức năng, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 112.2.1 Bản chất của thị trường chứng khoán 112.2.2 Chức năng của thị trường chứng khoán 122.2.3 Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị truờng chứng khoán. 14 2.3 Cơ cấu tổ chức của thị trường chứng khoán 162.4 Phân loại thị trường chứng khoán 172.5 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 192.5.1 Nhà phát hành 192.5.2 Nhà đầu tư 202.5.3 Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 202.5.4 Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán .212.6 Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán 222.6.1 Khái niệm điều hành và giám sát thị trường 222.6.2 Sự cần thiết phải điều hành và giám sát thị trường chứng khoán 232.6.3 Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán 23 II. Thị trường chứng khoán ở Việt Nam 251 Sự cần thiết của việc phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 252 Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 263 Thuận lợi và khó khăn trong phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 283.1 Những thuận lợi 28 3.2 Những khó khăn 304 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 324.1 Một số mặt tích cực 324.2 Một số mặt hạn chế 35 III. Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 381 Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 381.1 Mục tiêu phát triển 381.2 Quan điểm và nguyên tắc phát triển thị trường chứng khoán 38 2 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán. 39 Kết luận 42 Tài liệu tham khảo 43

Mục lục

Lời mở đầu 4

I. Tổng quan về thị trường chứng khoán 5

1 Chứng khoán 5

1.1 Khái niệm chứng khoán 5

1.2 Phân loại chứng khoán 5

1.2.1 Cổ phiếu 5

1.2.2 Trái phiếu 6

1.2.3 Chứng chỉ quỹ 7

1.2.4 Chứng khoán phái sinh 8

2 Thị trường chứng khoán 9

2.1 Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán 9

2.2 Bản chất, chức năng, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 11

2.2.1 Bản chất của thị trường chứng khoán 11

2.2.2 Chức năng của thị trường chứng khoán 12

2.2.3 Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị truờng chứng khoán. 14

2.3 Cơ cấu tổ chức của thị trường chứng khoán 16

2.4 Phân loại thị trường chứng khoán 17

2.5 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 19

2.5.1 Nhà phát hành 19

2.5.2 Nhà đầu tư 20

2.5.3 Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 20

2.5.4 Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán .21

2.6 Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán 22

2.6.1 Khái niệm điều hành và giám sát thị trường 22

2.6.2 Sự cần thiết phải điều hành và giám sát thị trường chứng khoán 23

2.6.3 Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán 23

II. Thị trường chứng khoán ở Việt Nam 25

1 Sự cần thiết của việc phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 25

2 Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 26

3 Thuận lợi và khó khăn trong phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 28

3.1 Những thuận lợi 28

3.2 Những khó khăn 30

4 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 32

4.1 Một số mặt tích cực 32

4.2 Một số mặt hạn chế 35

III. Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 38

1 Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 38

1.1 Mục tiêu phát triển 38

1.2 Quan điểm và nguyên tắc phát triển thị trường chứng khoán 38

2 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán. 39

Kết luận 42

Tài liệu tham khảo 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY