Đề tài Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. Vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp 3

1. Khái niệm về vốn kinh doanh 3

2. Phân loại vốn kinh doanh 4

2.1.Đứng trên giác độ pháp luật 4

2.2.Đứng trên giác độ hình thành vốn gồm có 5

2.3.Đứng trên giác độ chu chuyển vốn 5

3.Đặc điểm của vốn 6

3.1.Đặc điểm của vốn lưu động 6

3.2.Đặc điểm của vốn cố định 6

4.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 7

5. Đa dạng hoá các nguồn cung ứng vốn 8

5.1.Tự cung ứng 8

5.2.Các phương thức cung ứng vốn từ bên ngoài 10

II. Hiệu quả sử dụng vốn 16

1.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 16

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 17

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 18

2.3. Tỷ suất lợi nhuận 20

2.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 20

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp nước ta hiện nay 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 24

I. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY