Đề tài Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động ở Công ty dịch vụ nước khoáng Tiền Hải

Qua bảng trên ta thấy doanh thu của năm 1997 tăng hơn sơ với năm 1998 là 8.298.000 đồng, bằng 13,3% tức là mức tăng có tính chất đột biến.

Xem xét cụ thể là do lúc này sản phẩm của Công ty mới chưa bị cạnh tranh nhiều. Do nguyên nhân thời gian này Công ty có thể là đang quảng cáo nhiều.

Về doanh thu của năm 1998 so với năm 1997 có giảm so với năm 1997 nhưng về lợi nhuận thì lại tăng lên do chi phí đầu vào thấp quản lý chặt chẽ hơn.

Về hiệu quả sử dụng lao động thì thấy số người tăng qua hai năm là giữa năm 1996 và 1997 là 13 người 156 – 143 = 13. Nguyên nhân đưa thêm công nhân vào sử dụng dây truyền mới nhập. Còn 1997 và 1998 thấy số người lao động giảm do thuyên chuyển công tác và sắp xếp lại tổ chức đạt được lợi nhuận cao hơn năm 1997 đạt năng suất cao hơn.

Những kết quả đạt được trong sản xuất

Trong những năm qua Công ty thực hiện chiến lược tăng tốc, hiện đại hoá, hợp lý một số khâu để đạt được một số lĩnh vực sau.

- Cố gắng đã đứng vững được trong cơ chế thị trường đã đưa được sản phẩm ra các tỉnh lân cận khẳng định được xu hướng phát triển và đảm bảo đời sống.

- Đáp ứng được nhu cầu về giải khát trên địa bàn tỉnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY