Đề tài Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (CPH DNNN) Ở VIỆT NAM 2

1.1 Những vấn đề chung về DNNN ở Việt Nam 2

1.1.1 Khái niệm DNNN 2

1.1.2 Phân loại DNNN 3

1.1.3 Vai trò của DNNN 4

1.1.4 Tình trạng hoạt động kém hiệu quả của DNNN và nguyên nhân 5

1.1.5 Cải cách DNNN 9

1.2 Những vấn đề chung về CPH DNNN ở Việt Nam 11

1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, điều kiện CPH DNNN 11

1.2.2 Hình thức, quy trình CPH DNNN: 12

1.2.3 Tác dụng của CPH DNNN 13

CHƯƠNG 2: TIẾN ĐỘ CPH DNNN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1992 ĐẾN NĂM 2004 15

2.1 Tiến độ CPH DNNN ở Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2004 15

2.1.1 Giai đoạn 1 (từ 6/1992 đến 4/1996) 17

2.1.2 Giai đoạn 2 (từ 5/1996 đến 6/1998) 19

2.1.3 Giai đoạn 3 (từ 7/1998 đến 6/2002) 19

2.1.4 Giai đoạn 4 (từ 7/2002 đến 2/2004) 21

2.2 Một số nguyên nhân làm chậm tiến độ CPH DNNN ở Việt Nam 27

2.2.1 Về phía Nhà nước 28

2.2.2 Về phía lãnh đạo trong DNNN và các cơ quan chủ quản của DNNN 33

2.2.3 Về phía người lao động trong doanh nghiệp 35

2.2.4 Về phía ban đổi mới tại doanh nghiệp 35

2.2.5 Về phía nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp 35

2.2.6 Về phía các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm trong việc CPH 38

2.2.7 Về phía các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ CPH 38

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CPH DNNN Ở VIỆT NAM 40

3.1 Kế hoạch CPH DNNN năm 2005-2006 40

3.2 Một số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ CPH DNNN ở Việt Nam 43

3.2.1 Tiếp tục bổ sung, sửa đổi luật về CPH 43

3.2.2 Tiếp tục bổ sung, sửa đổi luật liên quan gián tiếp đến CPH 48

3.2.3 Hoàn thiện bộ máy Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp từ TW đến địa phương và tăng cường quyền lực cho các ban này

3.2.4 Cho phép Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (FAVI) tham gia trong quá trình đấu giá cổ phần lần đầu của DN CPH

3.2.5 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

3.2.4 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về CPH

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY