Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

Phần I: Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò đối với nền kinh tế quốc dân

I- Khái niệm, các hình thức và vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài

1. Khái niệm

2. Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài

3. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài

II- Các xu hưởng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài

1. Xu hướng tự do hoá đầu tư

2. Vai trò của các tập đoàn xuyên quốc gia trong đầu tư quốc tế

3. Địa bàn thu hút đầu tư

4. Mối quan hệ giữa thu hút đầu tư vào trong nước với đầu tư ra nước ngoài và sự xuất hiện các chủ đầu tư mới trên thế giới

5. Lĩnh vực đầu tư

6. Đầu tư với hiệu quả xã hội

Phần II: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thời gian qua

I- Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1. Tình hình cấp giấy phép đầu tư

2. Cơ cấu đầu tư

3. Hình thức đầu tư và các đối tác đầu tư

II- Đánh giá chung tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

1. Những thành tựu

2. Những hạn chế và nguyên nhân

Phần III: Những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút FDI tại Việt Nam

I- Những phương hướng và triển vọng thu hút FDI trong thời gian tới

1. Bối cảnh thu hút FDI

2. Định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2001-2005

II- Một số kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan liên quan

III- Một số biện pháp từ phía các doanh nghiệp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY