Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Lời Mở Đầu 1

Chương 1 : Một số vấn đề lý luận về tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. 3

1.1. Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3

1.1.1. Tiêu thụ sản phẩm. 3

1.1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. 3

1.1.1.2. Thực chất tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất. 3

1.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm. 4

1.1.3. ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 6

1.2. Nội dung của Công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 7

1.2.1. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm. 7

1.2.1.1 Nghiên cứu thị trường. 7

1.2.1.2. Danh mục sản phẩm đưa ra thị trường. 10

1.2.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 11

1.2.3. Chính sách giá bán. 15

1.2.3.1. Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết. 15

1.2.3.2. Các chính sách định giá bán. 16

1.2.3.3. Phương pháp định giá bán. 17

1.2.4. Tổ chức các kênh tiêu thụ sản phẩm. 21

1.2.5. Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 25

1.2.5.1. Quảng cáo. 25

1.2.5.2. Những hình thức quảng cáo bên trong mạng lưới thương mại. 27

1.2.5.3. Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khác. 27

1.2.6. Phân tích và Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ. 28

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 31

1.3.1. Nhân tố ngoài doanh nghiệp. 31

1.3.1.1. Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 31

1.3.1.2. Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô. 34

1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 35

1.3.2.1. Giá bán sản phẩm. 36

1.3.2.2. Chất lượng sản phẩm. 37

1.3.2.3. Việc tổ chức bán hàng của doanh nghiệp. 37

1.3.2.4. Quảng cáo giới thiệu sản phẩm. 38

1.3.2.5. Một số nhân tố khác. 39

Chương 2 : Thực trạng công tác tiêu thụ ở Công ty bánh kẹo Hải Hà 40

2.1. Giới thiệu chung về công ty bánh kẹo Hải Hà. 40

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Hà. 40

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 42

2.1.3. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu của Công ty. 44

2.1.4. Cơ cấu tố chức bộ máy quản lý của Công ty. 45

2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 48

2.1.6. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty Bánh kẹo Hải Hà. 50

2.1.6.1. Đặc điểm về sản phẩm. 50

2.1.6.2. Đặc điểm về quản lý 51

2.1.6.3. Đặc điểm về vốn và sử dụng vốn. 52

2.1.6.4. Đặc điểm vầ nhân lực. 54

2.1.6.5. Đặc điểm về công nghệ. 55

2.1.6.6. Đặc điểm thị trường nguyên vật liệu. 57

2.1.6.7. Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm . 57

2.2. Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bánh Kẹo Hải Hà. 59

2.2.1. Nghiên cứu thị trường. 59

2.2.2. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của công ty Bánh Kẹo Hải Hà. 60

2.2.2.1. Chiến lược sản phẩm. 60

2.2.2.2. Chính sách giá của công ty Bánh Kẹo Hải Hà. 62

2.2.2.3. Kênh phân phối và mạng lưới bán hàng. 64

2.2.2.4. Hỗ trợ tiêu thụ. 68

2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Bánh Kẹo Hải Hà. 71

2.2.3.1. Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng. 71

2.2.3.2. Tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trường. 74

2.2.3.3. Tình hình tiêu thụ theo mùa. 76

2.2.3.4. Tình hình tiêu thụ theo kênh. 78

2.2.4. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Bánh Kẹo Hải Hà. 78

2.2.4.1. Những thành tích đạt được trong tiêu thụ Công ty. 78

2.2.4.2. Những tồn tại cần khắc phục trong tiêu thụ sản phẩm. 79

2.2.4.3. Những nguyên nhân của sự tồn tại trên. 80

Chương 3 : Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà. 82

3.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh trong các năm tới. 82

3.2. Tăng cường nghiên cứu và dự báo thị trường. 83

3.2.1. Mục đích và vai trò. 83

3.2.1. Nghiên cứu thị trường. 84

3.2.1.1. Nội dung nghiên cứu 84

3.2.3.2. Kế hoạch thực hiện. 85

3.2.2. Dự báo nhu cầu về sản phẩm 89

3.4. Thực hiện quảng cáo, khuyến mãi và giới thiệu sản phẩm. 95

3.5. Tính toán kết quả của chiến lược. 99

3.6. Kết luận. 100

Phụ Lục 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY